Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Patientskade

Du kan få erstatning for en patientskade, hvis en lægelig- eller medicinsk behandling har påført dig en skade

Søg erstatning gennem patienterstatningen

Er der opstået fejl under din operation? Er du blevet diagnosticeret for sent? Eller har anden lægelig- eller medicinsk behandling påført dig en skade, så kan du være berettiget til patientskadeerstatning.

Sager om patientskadeerstatning er komplekse. For at sagerne håndteres korrekt kræves der dyb indsigt i erstatnings- og forsikringsretten, samt indgående kendskab til lægefaglige forhold.

 

Hos Elmer Advokater har vi mere end 20 års erfaring med sager om patientskadeerstatning. Sagerne er både ført i det administrative system og ved domstolene, ligesom de har angået en lang række forskellige sygdomme og skader.

 

Har du derfor spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget.

Værd at vide om patientskadeerstatning

Anmeld din skade til Patienterstatningen +

  Hvis du ønsker at søge erstatning, skal du anmelde din skade til Patienterstatningen. På vores side, anmeld patientskade, kan du læse mere om, hvordan du anmelder en patientskade.

  Er du det mindste i tvivl om, hvorvidt du er påført en patientskade, så anbefaler vi altid, at du anmelder dit forløb til Patienterstatningen. Det er nemt at anmelde, og det koster ikke noget at få Patienterstatningen til at vurdere din sag.

  Når du skal anmelde din sag til Patienterstatningen, anbefaler vi, at du beskriver dit forløb i detaljer. Jo mere detaljeret du beskriver dit forløb, desto lettere er det for Patienterstatningen at behandle din sag.

  Når du har indgivet din anmeldelse, vil Patienterstatningen selv indhente alt lægeligt materiale. Derudover vil en lægekonsulent få forelagt din sag og vurdere, om der er sket en patientskade.

  Efterfølgende vil Patienterstatningen træffe afgørelse om, hvorvidt du er påført en patientskade, der kan berettige patientskadeerstatning.

  Er du i tvivl om, hvorvidt Patienterstatningens afgørelse er korrekt, er du velkommen til at kontakte os for en indledende vurdering. Her vil vi give dig svar på om afgørelsen er korrekt, eller om der bør klages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klage over Patienterstatningens afgørelse +

  Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

  Det er ikke risikofrit af klage. Det kan derfor være en god idé at rådføre sig med en af vores specialister forinden.

  På vores side om Ankenævnet for Patienterstatningen kan du læse mere om dine muligheder for at klage.

Klage over læge eller sygehus +

  Er du utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har fået, har du også mulighed for at klage over behandlingen. Klagen kan enten rettes mod selve behandlingsstedet – eksempelvis et sygehus – eller mod bestemte eller flere sundhedsfaglige personer – eksempelvis en læge.

  En klage over en læge eller et sygehus vil i sig selv ikke føre til patientskadeerstatning. Men en afgørelse, der medgiver, at behandlingen har været kritisabel kan få bevismæssig betydning for din sag hos Patienterstatningen eller ankenævnet.

  Læs mere på vores side om klage over læge eller sygehus.

Frister for patientskadeerstatning +

  Det er vigtigt, du anmelder din skade i tide. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år fra skadestidspunktet – eller 3 år fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med skaden.

  Vi oplever i rigtig mange sager, at den enkelte patient først får det fornødne kendskab til, at de har været udsat for en patientskade, når forældelsesfristen på de 3 år er overskredet.

  Men det betyder ikke, at kravet om patientskadeerstatning nødvendigvis er forældet.

  Vi har nemlig ført og vundet en lang række sager for patienter, der først er blevet opmærksom på deres potentielle patientskade flere år efter, at den almindelige forældelsesfrist er overskredet. Sager, hvor Patienterstatningen ellers har vurderet, at anmeldelsen er sket for sent, hvorfor den enkelte ikke har været berettiget til patientskadeerstatning.

  En af disse sager kan du læse om her.

  I denne sag blev vores klient først i 2014 opmærksom på, at hendes diagnosticering af livmoderhalskræft i 2006 var sket for sent. Patienterstatningen vurderede, at erstatningskravet var forældet, da forældelsesfristen var overskredet. Men på vegne af kvinden førte vi sagen for landsretten, hvor hun fik medhold i, at hendes krav ikke var forældet, og at hun derfor var berettiget til patientskadeerstatning.

Hvorfor behov for advokatbistand i sager om patientskadeerstatning?

Patientskadesager er komplekse. Selve opgørelsen af krav på godtgørelse og erstatning kan være vanskelig, og er du tilkendt patientskadeerstatning, indebærer en klage til ankenævnet altid en risiko for, at du mister retten til hele eller dele af din erstatning.

 

Det er derfor vores klare anbefaling, at du søger specialiseret advokatbistand, der kan hjælpe dig med at navigere i et komplekst system af klagefrister og risici forbundet med klage samt til behandling af selve sagen med henblik på anerkendelse af skaden og til at sikre en korrekt opgørelse af dit krav.

Hos Elmer Advokater har vi rådgivet og ført sager om patientskadeerstatning i mere end 20 år. Vi har nogle af landets mest erfarne og kompetente advokater på området, hvorfor vi kan tage hånd om din sag fra start til slut.

 

Har du derfor spørgsmål eller brug for vores hjælp til en given sag, er du velkommen til at kontakte os. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Om os