fbpx

Erstatning efter trafikulykke

Du kan få erstatning efter en trafikulykke, hvis du kan bevise, du har pådraget dig en personskade som følge af et trafikuheld.

De fleste skader sker som følge af en bilulykke, men du kan blandt andet også få erstatning, hvis din skade skyldes en motorcykelulykke, en bus- eller lastbilulykke, eller hvis du er blevet kørt ned på cykel eller mens du var gående.

Vi anbefaler dog først og fremmest, at du tænker på din helbredelse og på hurtigst muligt at få din normale hverdag til at fungere igen – det er langt det bedste i længden.

Desværre er fuld helbredelse ikke altid en mulighed. Mange får varige gener og funktionstab, der kan betyde længerevarende sygemelding, tab af job, eller manglende mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

I disse tilfælde bør du søge specialiseret hjælp for få afdækket, om du har krav på erstatning.

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningssager, herunder sager om erstatning efter trafikulykke. Du er derfor velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget.


Reglerne for at få erstatning efter en trafikulykke

Der er forskellige regler for at få erstatning efter en trafikulykke. Mulighederne for erstatning er forskellig alt efter, om du har været involveret i et trafikuheld med en anden bil, om du har været fører af bilen, eller om du blot har været passager.

 

Objektivt ansvar

Har du været involveret i en trafikulykke med et motorkøretøj – eksempelvis en bil, lastbil, motorcykel, bus eller knallert –  gælder der objektivt ansvar. Det betyder, at du kan rette henvendelse til modpartens forsikringsselskab og kræve erstatning for de skader, du er påført. Det gælder også, selvom det er dig, der er skyld i ulykken.

 

Soloulykke

Har du som passager været ude for en trafikulykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var involveret (soloulykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvarsforsikring. Det gælder dog ikke, hvis du er passager og ejer af bilen.

 

Førerforsikring

Er du derimod fører af bilen og involveret i en soloulykke, kan du kun få erstatning, hvis din ansvarsforsikring omfatter en ”førerforsikring”.

 

Flugtbilist eller ikke forsikret modpart

Hvis du har været involveret i en trafikulykke med en flugtbilist eller en bilist, som ikke er forsikret, kan du få erstatning via DFIM. Det betyder, at du kan have krav på erstatning efter et trafikuheld, selvom du ikke kender registreringsnummer eller navn på modparten.

 

Erstatning efter trafikulykke

 

Erstatning for piskesmæld

Piskesmæld er en typisk skade ved et trafikuheld – også kaldet whiplash.

Et piskesmæld opstår oftest ved påkørsel bagfra, hvor hovedet bliver kastet frem og tilbage.

Et piskesmæld kan være særdeles invaliderende, fordi det bl.a. kan medføre kroniske nakkesmerter og kognitive symptomer i form af træthed og koncentrationsbesvær.

Alligevel betegnes et piskesmæld som en ”usynlig lidelse” forstået på den måde, at det er en lidelse uden objektive sygdomstegn – et piskesmæld kan altså ikke dokumenteres ved røntgen eller scanning.

Af den grund kan det være vanskeligt at dokumentere, at man har fået et piskesmæld, ligesom flere forsikringsselskaber er forbeholdne for at anerkende piskesmæld som kronisk skade.

 

Dokumentation af skaderne

Det er derfor afgørende, du får dokumenteret dine symptomer hurtigst muligt og helst inden for 72 timer efter trafikulykken ved at opsøge skadestuen eller egen læge.

Hvis du fortsat oplever smerter, skal du også sørge for løbende at opsøge læge og/eller fysioterapi eller kiropraktor (enten ved henvisning eller via din forsikring). På den måde vil du få dine vedvarende symptomer og behandlingen herfor dokumenteret ved journaloptegnelser.

Har du brug for vores vurdering af dine muligheder for at få erstatning ved piskesmæld, er du velkommen til at kontakte os .

 

Vigtige råd efter trafikulykken

Hvis du har været ude for et trafikuheld, så anbefaler vi, at du følger disse tre råd.

  • Få oplysninger om den anden parts ansvarsforsikring
    Har du været ude for en trafikulykke med et andet motorkøretøj, er det vigtigt, at du får oplysninger om den anden parts ansvarsforsikring. Er dine skader påført af den anden part, er det nemlig vedkommendes ansvarsforsikring, der skal udbetale erstatning for de skader, du er påført.
  • Dokumenter skaden
    For at få erstatning efter en trafikulykke, skal du bevise, at der er en sammenhæng mellem trafikulykken og den skade, du kræver erstatning for. For at bevise en årsagssammenhæng kræves der typisk lægelig dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du opsøger skadestue/egen læge efter din trafikulykke – eller snarest du mærker gener. Jo tidligere dine trafikskader kan konstateres ved lægelig undersøgelse, des bedre muligheder har du for at få erstatning for dine skader.
  • Anmeld sagen til forsikringsselskabet
    Hvad enten du vil rejse krav mod modpartens ansvarsforsikring, bilens ansvarsforsikring eller din “førerforsikring”, er det vigtigt, du får anmeldt sagen til forsikringsselskabet. Når du har anmeldt din sag til forsikringsselskabet, vil den løbende forældelsesfrist på 3 år fra skadestidspunktet afbrydes.

 

Vi kan hjælpe dig med at få erstatning

Erstatningssager – og særligt sager om erstatning efter en trafikulykke – rejser mange udfordringer. Hos Elmer Advokater ved vi, hvad der kræves for at få erstatning. Og lige så vigtigt ved vi, hvilke faldgruber du bør undgå.

Er du utilfreds med det tilbud, du har fået af ansvarsforsikringen, anbefaler vi derfor, at du får hjælp af en af vores advokater til at opgøre dit krav.

Desuden kan vi undersøge, om du kan have krav på ydelser fra private ulykkesforsikringer eller tab af erhvervsevne forsikringer. Vores erfaring og position som anerkendte specialister gør det muligt at opnå gode forligsmæssige løsninger med forsikringsselskaberne – hvilket i længden kan være det bedste resultat.

Skulle det være nødvendigt, kan vi dog hjælpe med at føre sag ved domstolene, hvilket vi har stor erfaring med ved by-, lands- og Højesteret.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en sag om erstatning efter et trafikuheld, er du derfor velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster ikke noget.

 

Ingen erstatning – ingen regning

I sager med en ansvarlig skadevolder, eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

Se mere om erstatning efter trafikulykke.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev