Erstatning efter trafikulykke

ERSTATNING EFTER TRAFIKULYKKE

Du kan få erstatning efter en trafikulykke, hvis du kan bevise, at du har pådraget dig en skade som følge af en trafikulykke. 

Vi anbefaler dog først og fremmest, at du tænker på din helbredelse og på hurtigst muligt at få din normale hverdag til at fungere igen – det er langt det bedste i længden. 

Desværre er fuld helbredelse ikke altid en mulighed. Mange får varige gener og funktionstab, der kan betyde længerevarende sygemelding, tab af job, eller manglende mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. 

I disse tilfælde bør du søge specialiseret hjælp for få afdækket, om du har krav på erstatning.

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningssager, herunder sager om erstatning efter trafikulykke. Du er derfor velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget. 

REGLERNE FOR AT FÅ ERSTATNING EFTER TRAFIKULYKKE

Der er forskellige regler for at få erstatning efter en trafikulykke. Mulighederne for erstatning er forskellig alt efter:

  • om du har været involveret i et trafikuheld med en anden bil
  • om du har været fører af bilen, eller,
  • om du blot har været passager

Har du været involveret i en trafikulykke med et motorkøretøj, gælder der objektivt ansvar. Det betyder, at du kan rette henvendelse til modpartens forsikringsselskab og kræve erstatning for de skader, du er påført.

Har du som passager været ude for en trafikulykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var involveret (soloulykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvarsforsikring.

Er du derimod fører af bilen og involveret i en soloulykke, kan du kun få erstatning, hvis din ansvarsforsikring omfatter en ”førerforsikring”.

Erstatning efter trafikulykke

Hvis du har været involveret i en trafikulykke med en flugtbilist eller en bilist, som ikke er forsikret, kan du få erstatning via DFIM.

VIGTIGE RÅD EFTER TRAFIKULYKKE

Har du været ude for en trafikulykke med et andet motorkøretøj, er det vigtigt, at du får oplysninger om den anden parts ansvarsforsikring.

Er dine skader påført af den anden part, er det nemlig vedkommendes ansvarsforsikring, der skal udbetale erstatning for de skader, du er påført. 

For at få erstatning efter en trafikulykke, skal du bevise, at der er en sammenhæng mellem trafikulykken og den skade, du kræver erstatning for.

For at bevise en årsagssammenhæng kræves der typisk lægelig dokumentation. Det er derfor vigtigt, at du opsøger skadestue/egen læge efter din trafikulykke – eller snarest du mærker gener. 

Jo tidligere dine trafikskader kan konstateres ved lægelig undersøgelse, des bedre muligheder har du for at få erstatning efter trafikulykke. 

Hvad enten du vil rejse krav mod modpartens ansvarsforsikring, bilens ansvarsforsikring eller din “førerforsikring”, er det vigtigt, du får anmeldt sagen til forsikringsselskabet. 

Når du har anmeldt din sag til forsikringsselskabet, vil den løbende forældelsesfrist på 3 år fra skadestidspunktet afbrydes. 

VI KAN HJÆLPE DIG MED AT FÅ ERSTATNING

Erstatningssager – og særligt sager om erstatning efter trafikulykke – rejser mange udfordringer. Hos Elmer Advokater ved vi, hvad der kræves for at få erstatning. Og lige så vigtigt ved vi, hvilke faldgruber du bør undgå.

Er du utilfreds med det tilbud, du har fået af ansvarsforsikringen, anbefaler vi derfor, at du får hjælp af en af vores advokater til at opgøre dit krav. 

Derudover kan vi undersøge, om du kan have krav på ydelser fra private ulykkesforsikringer eller tab af erhvervsevne forsikringer. Vores position som anerkendte specialister gør det muligt at opnå gode forligsmæssige løsninger med forsikringsselskaberne – hvilket i længden kan være det bedste resultat. 

Skulle det være nødvendigt, kan vi dog hjælpe med at føre sag ved domstolene, hvilket vi har stor erfaring med ved by-, lands- og Højesteret. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en sag om erstatning efter trafikulykke, er du derfor velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gjælpe dig med, og hvad det skal koste. 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev