fbpx

EU domstolen giver HK fuldt medhold

HK har i dag af EU domstolen fået fuldt medhold i de spørgsmål, som var stillet Domstolen om forståelsen af handicapbegrebet og de foranstaltninger, som en arbejdsgiver skal træffe for, at handicappede ikke diskrimineres.

Dommen kan læses her.

Advokat Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere, var den ene af de 2 advokater, der for HK førte sagen ved EU domstolen. Dommen gennemgås på gå-hjem-møde den 18. april 2013.

Jacob Goldschmidt

Partner