fbpx

SVIE OG SMERTE

Hvis din skade betyder, at du må sygemeldes – helt eller delvist – og modtager du samtidig lægelig behandling eller må gå til genoptræning, så kan du have krav på svie og smerte godtgørelse.

Godtgørelsen er således en kompensation for den såkaldte svie og smerte, du har lidt – også selvom du ikke har lidt et indtægtstab.

Har du spørgsmål og/eller brug for at snakke med os om din sag, er du velkommen til at kontakte os.

 

HVORNÅR HAR JEG RET TIL SVIE OG SMERTE GODTGØRELSE?

Du har ret til svie og smerte godtgørelse, hvis der er nogen, som er ansvarlig for din skade.

Det kan eksempelvis være, du har været ude for en trafikulykke, og en anden person er ansvarlig for den personskade, du har pådraget dig.

I det tilfælde vil du have krav på godtgørelse, hvis du efterfølgende må sygemeldes, og så længe du som følge af skaden er under behandling.

Da svie og smerte godtgørelse er betinget af en ansvarlig skadevolder, vil det være din modparts forsikringsselskab, der vil udbetale godtgørelsen.

Samtidig betyder det, at du ikke har krav på godtgørelse, hvis din skade skyldes en såkaldt privat ulykke eller en arbejdsskade, som hverken arbejdsgiver eller andre er ansvarlig for.

 

DE GÆLDENDE SATSER FOR SVIE OG SMERTE

Svie og smerte godtgørelse er skattefri.

Hvert år fastsættes taksterne for svie og smerte godtgørelse. I 2022 er taksten fastsat til 215 kr. pr. sygedag og maksimum er 83.000 kr. Maksimumbeløbet svarer til, at du er fuldtidssygemeldt i ca. 1 år.

Beløbet udbetales pr. sygedag, du har som følge af din skade, så længe du er undergivet en vis form for behandling. Udbetalingen sker som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor skaden skete, indtil du genoptager dit arbejde i samme omfang som før skaden.

Der er dermed tale om en midlertidig godtgørelse.

Tidligere blev der sondret mellem, hvorvidt man var sengeliggende eller oppegående i sygdomsperioden. Denne sondring foretages dog ikke længere. Derfor gælder den samme takst uanset sygedagens karakter. Efter praksis tilkendes man dog godtgørelse svarende til halv takst for de dage, hvor man ikke er fuldt sygemeldt, men hvor man – på trods af følgerne – ”slæber” sig afsted på f.eks. arbejde eventuelt som deltidssygemeldt.

 

HVORNÅR OPHØRER SVIE OG SMERTE?

Som udgangspunkt betales godtgørelsen indtil du ikke længere er sygemeldt og undergivet behandling.

Du kan dog som nævnt maksimalt få udbetalt 83.000 kr. i godtgørelse efter de seneste takster, så hvis du rammer det loft, har du ikke krav på mere svie og smertegodtgørelse.

Derudover ophører dit krav på godtgørelse, hvis der forinden fastsættes og udbetales godtgørelse for varigt mén. Det gælder også, selvom du fortsat er syg.

Du kan læse mere om fastsættelse af mén mm. på vores side om varigt mén.

 

VI KAN HJÆLPE MED GODTGØRELSE OG ERSTATNING EFTER DIN SKADE

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets mest erfarne og kompetente advokater på erstatningsområdet.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre godtgørelse for svie og smerte, men derudover kan vi også hjælpe dig med at skabe overblik over det fulde billede af dine muligheder for erstatning og godtgørelse.

I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstatningskrav nemlig flere forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter – eksempelvis erstatning for erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste

Det er derfor en god idé at søge specialiseret hjælp. Det sikrer at du opnår det bedst mulige resultat i din sag.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp til at få klarlagt dit samlede erstatningskrav, er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget.

 

Ingen erstatning – ingen regning

I sager med en ansvarlig skadevolder eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

Se mere om erstatning efter trafikulykke.

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev