Trafikulykker

ERSTATNING EFTER TRAFIKULYKKE

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, skal du først og fremmest tænke på din helbredelse og på hurtigst muligt at få din normale hverdag til at fungere igen. Det er langt det bedste i længden.

Fuld helbredelse er dog ikke altid en mulighed efter personskade. Mange får varige gener og funktionstab, der kan betyde længerevarende sygemelding, tab af job, eller manglende mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. I sådanne tilfælde kan du kontakte os for at høre nærmere om, hvordan du kan sikres erstatning herfor.

 

REGLERNE FOR ERSTATNING EFTER TRAFIKULYKKE

Reglerne for erstatning er forskellige alt efter, om du har været involveret i et uheld med en anden bil, om du har været fører af bilen eller blot passager.

  • Har du været involveret i en trafikulykke med et motorkøretøj, gælder der objektivt ansvar. Det betyder, at du kan rette henvendelse til modpartens forsikringsselskab og kræve erstatning for de skader, du er påført.
  • Har du som passager været ude for en ulykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var involveret (soloulykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvarsforsikring.
  • Er du derimod fører af bilen og involveret i en sådan soloulykke, kan du kun få erstatning, hvis din ansvarsforsikring omfatter en ”førerforsikring”.
  • Hvis du har været involveret i en ulykke med en flugtbilist eller en bilist, som ikke er forsikret, kan du få erstatning via DFIM.

 

HVAD BØR DU GØRE?

Har du været involveret i en trafikulykke, anbefaler vi altid:

  • at du får oplysninger om den anden parts ansvarsforsikring
  • at du kontakter skadestuen/egen læge snarest du mærker gener – jo tidligere dine gener konstateres ved lægelige undersøgelse, jo bedre står du bevismæssigt, og
  • at du hurtigst muligt får rejst sagen ved forsikringsselskabet med henblik på at få afbrudt den løbende forældelsesfrist, som er på 3 år fra skadestidspunktet

Sikrer du dig ovenstående, så vil du stå langt bedre i en mulig erstatningssag.

 

HVORDAN KAN VI HJÆLPE

Erstatningssager rejser mange udfordringer, og vi anbefaler derfor, at du søger specialiseret advokatbistand til at opgøre dit krav, hvis ikke du er tilfreds med ansvarsforsikringens tilbud.

Ud over at opgøre dit krav kan vi undersøge, om du kan have krav på ydelser fra private ulykkesforsikringer eller erhvervsevnetabsforsikringer. Vores position som anerkendte specialister gør det muligt at opnå gode forligsmæssige løsninger med forsikringsselskaber, hvilket i længden kan være det bedste resultat.

Men skulle det være nødvendigt hjælper vi gerne med at føre sag ved domstolene, hvilket vi som klassisk proceskontor har stor erfaring med. I den forbindelser undersøger vi altid, om du kan få dækket dine omkostninger via retshjælp eller fri proces.

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev