Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Advokatomkostninger

Vi tilbyder altid en gratis forhåndsvurdering af din sag

Elmer Advokaters advokatomkostninger

En forhåndsvurdering består af en gennemgang af myndighedsafgørelse og/eller Pensions- /forsikringsselskabets afslag.

Tager vi sagen ind, aftaler vi altid en pris på forhånd baseret på sagens omfang, så der ikke er nogen overraskelser for dig, når regningen kommer.

Hvis man har været udsat for en personskade, som nogen er erstatningsansvarlig for, kan man normalt få et bidrag til dækning af udgifter.

Dette bidrag dækker advokatudgifter til personskadeadvokat af den ansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab, hvis der udbetales erstatning i sagen.

 

Hvor meget advokatarbejde ansvarsforsikringsselskabet vil betale for som sin andel af advokatomkostninger, afhænger bl.a. af sagens værdi og dens kompleksitet.

 

Som skadelidt skal man være meget opmærksom på, at man ved sagens start får prisoplysning om principperne for beregning af salær – herunder om man må forvente, at der vil blive en form for egenbetaling af advokatudgifter – altså ud over det bidrag til advokatomkostninger, et ansvarsforsikringsselskab eventuelt vil yde.

Det er altid gratis at ringe til os og få vurderet din sag.

 

Når vi hjælper dig med en ulykke- eller pensionsforsikringssag, hjælper vi dig samtidig med at undersøge, om du eller din virksomhed kan få dækket de omkostninger, som er forbundet med at føre sagen.

 

Det kan nemlig være, at forsikringsselskabet skal dække omkostningerne helt eller delvist. Det kan også være, at du eller din virksomhed har en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne, eller du kan være berettiget til fri proces. I disse tilfælde kan du dog kun få dækket omkostningerne, hvis sagen er anlagt ved domstolene.

Ingen erstatning – ingen regning

I sager med en ansvarlig skadevolder, eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

 

Se mere om erstatning efter trafikulykke her.

Rimeligt honorar

Advokatens honorar må ikke overstige det, der efter en almindelig vurdering er et rimeligt honorar efter retsplejelovens § 126.

Klagemuligheder

Som forbruger har du mulighed for at indbringe en klage over advokatsalær for Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

 

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

Ring til os på 33 67 67 67, så vurderer vi, om du har en sag, som Elmer Advokater kan hjælpe dig med. Hvis ja, så laver vi en præcis aftale med opgavebeskrivelse og prisoplysning for sagsbehandling/rådgivning.

 

Det er vigtigt, at vi har en god dialog om omkostninger, og at der ikke opstår nogen overraskelser vedrørende dette.

Om os