Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

perspektiv

Vores forsikringsretlige magasin 

Med årene har vi opnået stor ekspertise og erfaring med at behandle en lang række forsikringssager.

Sagerne er forskellige. Men ofte oplever vi, at problemstillinger går igen – og i flere tilfælde kan problemstillingen få konsekvenser for mange forsikringskunder. Derfor har vi vil valgt at udgive perspektiv.

 

perspektiv kaster vi lys over en given problematik, et bestemt tema eller en særlig udvikling. Magasinet indeholder korte præsentationer af væsentlig retspraksis, men stiller derudover skarpt på nogle af de juridiske eller etiske spørgsmål, der rejser sig.

 

Vores håb er, at perspektiv vil bidrage med viden om et ellers kompliceret område og forhåbentligt være medvirkende til, at der bliver skabt fokus på nogle af de uhensigtsmæssige forhold, som gælder for mange forsikringskunder.

 

Nedenfor kan du se en oversigt over de seneste udgivelser.

Overvågning – erhvervsevnen under lup / November 2017

I første udgave af perspektiv sætter vi erhvervsevnen under lup, når temaet er forsikringsselskabers brug af overvågning i sager ved mistanke om forsikringssvindel.

 

Det er i alles interesse, at forsikringssvindel opklares. Praksis viser dog, at selskabernes brug af overvågningsmateriale mv. ikke altid sker korrekt eller med de nuancer, som området fortjener. Dette kan få betydelige konsekvenser for skadelidte og udviklingen rejser således nogle nye juridiske og etiske spørgsmål om, i hvilket omfang selskaberne er berettiget til at anvende overvågningsmateriale i deres sagsbehandling, og hvilken bevisværdi materialet har.

 

Læs udgivelsen: Overvågning – erhvervsevnen under lup

Forsikringsselskabers rådgivning og ansvar / Maj 2018

I anden udgave af perspektiv er temaet forsikringsselskabernes rådgivning og ansvar.

Praksis viser, at selskabernes rådgivning – eller mangel på samme – giver anledning til en del tvister, der kan få store konsekvenser for kunden.

I lyset af de seneste års nævnspraksis vil vi derfor se på udvalgte områder, der giver anledning til udfordringer, og afslutningsvis bidrage med vores perspektiv og bud på, hvordan tvisterne kan undgås.

 

Læs udgivelsen: Forsikringsselskabers rådgivning og ansvar

Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse / September 2018

Den 1. oktober 2018 træder den nye lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse i kraft.

 

Den nye lov og bekendtgørelse har til formål at øge forbrugerbeskyttelsen på forsikringsområdet og opstiller en række specifikke krav, som vil afhjælpe en række af de forhold, der hidtil har givet anledning til udfordringer og tvister.

 

I dette nummer af perspektiv kan du læse vores gennemgang og kommentar til den nye lov og bekendtgørelse. Vi stiller skarpt på de centrale bestemmelser og bringer vores perspektiv på, hvordan den enkelte forbruger er stillet, når den nye lov og bekendtgørelse træder i kraft.

 

Læs udgivelsen: Ny lov om forsikringsformidling og god skik bekendtgørelse

Sætter gebyr retssikkerheden over styr? / August 2019

Når en person kommer til skade, har skadelidte og skadevolder mulighed for at indhente en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). I praksis indhentes udtalelserne ofte, og de tillægges stor betydning for sagens oplysning såvel som afgørelse.

 

Pr. 1. januar 2017 blev gebyrerne for vejledende udtalelser forhøjet betydeligt og er siden hen fortsat med at stige. Således er gebyret for en udtalelse med erhvervsevnetab steget fra 8.600 kr. til 24.510 kr. fra 2016-2019, mens en udtalelse uden erhvervsevnetab er steget fra 5.100 kr. til 9.340 kr. for samme periode.

 

I praksis har gebyret oftest været betalt af skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Men statistikker fra AES viser, at der har været et betydeligt fald i de vejledende udtalelser på mere end 30 % sammenlignet med perioden før gebyrstigningerne. Det er vores erfaring, at selskaberne i mindre omfang end tidligere vil betale for de vejledende udtalelser, og at de skadelidte på grund af gebyrstigningerne ofte ikke kan.
Det har rejst to væsentlige problemstillinger, som vi vil sætte fokus på i denne udgivelse af perspektiv

 

1. Har selskabernes praksis ændret sig, og kan det være i strid med god forsikringsskik?

 

2. Hvad betyder gebyrstigningerne for skadelidtes retssikkerhed?

 

Læs udgivelsen: Perspektiv – Sætter gebyr retssikkerheden over styr

Om os