Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forsikring

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret

Få advokat hjælp til forsikringssager

Desværre oplever mange forsikringskunder, at deres forsikringsselskab afviser at dække en skade.

Både private og erhvervsvirksomheder kan komme ud for, at deres forsikringsselskab afviser at dække en skade. Forsikringsret handler dybest set om at finde ud af om betingelserne for at få udbetalt en forsikringssum er opfyldt.

 

Det er forsikringstageren, der skal bevise, at der er sket en skade, der berettiger til en udbetaling fra forsikringsselskabet. I en forsikringssag er det helt afgørende derfor, hvad der kan bevises og det er afgørende at have fokus på detaljerne omkring skaden.

 

Ved komplicerede skader – hvad enten det er skade på ting, lidt et driftstab eller en indtrådt en personskade – er det en god idé at få en advokat med speciale i forsikringsret med på råd – gerne allerede kort tid efter skaden er sket.

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret og har mange års erfaring i at vurdere, om en skade giver ret til forsikringsdækning. Vi håndterer hvert år et stort antal meget forskelligartede forsikringssager og yder vores klienter den nødvendige hjælp til deres forsikringssag.

 

Vi bistår med at klage over forsikringsselskabet og fører klagesager ved Ankenævnet for Forsikring for private klienter. Vi bistår både private og erhvervsdrivende med at føre retssager ved domstolene eller ved voldgiftsretten mod forsikringsselskaber.

 

Uanset om du er privatklient eller erhvervsdrivende er du velkommen til at kontakte os her eller på +45 3367 6767 og høre mere om, hvad vi kan hjælpe med.

 

Vi rådgiver både private forsikringstagere og erhvervsvirksomheder. Vores rådgivning er kendetegnet ved, at vi er uafhængige af forsikringsselskaberne. Til gengæld anerkender forsikringsselskaberne os som seriøse og kompetente modparter og de lytter til os.

For private

For private hjælper vi blandt andet med at opnå forsikringsdækning i tilfælde af kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. Vi har også ført en række klagesager om overvågningssager for private klienter med succes. Endvidere hjælper vi private med forsikringssager vedrørende sygeforsikringer, ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer samt sager vedrørende skader på privates båd eller bolig, herunder indbrudstyveri. Vi behandler ikke forsikringssager vedrørende skade på eller bortkomst af motorkøretøjer.

 

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige privatforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

For virksomheder

For virksomheder hjælper vi blandt andet med at opnå forsikringsdækning ved skader på virksomhedens bygninger og køretøjer, herunder sager om indbrud og erstatning for driftstab. Endvidere hjælper vi virksomheder med forsikringssager vedrørende erhvervsansvarsforsikringer, produktansvarsforsikringer, rådgiveransvarsforsikringer og ledelsesansvarsforsikringer.I sager vedrørende medarbejderes tab af erhvervsevne hjælper vi også virksomheder med at få udbetalt erhvervsevnetabsydelse fra tab af erhvervsevne forsikringen, når den erhvervsevnetabsramte medarbejder fastholdes i arbejdet.

 

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige erhvervsforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

Husk følgende
At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via selskabets hjemmeside, og du bør oplyse policenummeret på forsikringen.
At hvis din forsikring er ophørt, skal du anmelde allerede skete skader senest 6 måneder efter ophøret – ellers kan du risikere at miste din ret til forsikringsydelse.
At du har krav på renter af din forsikringsydelse, hvis ikke selskabet betaler senest 14 dage efter de har modtaget alle de nødvendige oplysninger.

Vælg en forsikringsadvokat fra Elmer Advokater fordi:

Vores erfaring og indsigt gør os til specialister i forsikringsret – derfor kan vi altid sikre den mest optimale løsning ud fra vores klienters konkrete behov. Det gælder både private klienter og erhvervsklienter.

Vi har fokus på de økonomiske konsekvenser, som et afvist krav på forsikringsdækning kan have for vores klienter. Derfor forsøger vi altid at opnå en hurtig afklaring med forsikringsselskabet, så klienten kan få udbetalt den korrekte erstatning/den korrekte forsikringssum.

Vi er ikke begrænsede af geografi, men yder rådgivning til klienter i hele landet.

Vi har en tæt dialog med vores klienter og holder klienterne opdaterede om enhver udvikling i deres sag.

Værd at vide

Der kan være mange forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med et forsikringsforløb. Her kan du læse, hvad der er værd at vide om en række problemstillinger og udfordringer forbundet med tiden før, under og efter en forsikring.

Betaling og omkostninger

Vores hjælp til en forsikringssag koster først noget, når vi har en aftale om, hvad vores rådgivning skal indeholde.

Vi undersøger altid mulighederne for at opnå dækning af sagsomkostninger fra forsikringsselskabet eller for at få retshjælpsdækning. Både erhvervsklienter og private klienter kan få retshjælpsdækning. Private klienter kan desuden søge om fri proces til at føre retssager, hvis de økonomiske betingelser er opfyldt. Det indledende arbejde med vurdering af sagen skal klienterne dog regne med selv at skulle betale. Der aftaler vi ofte en fast pris og/eller en fast timetakst.

Om os