Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Personskade

Du kan få erstatning for personskade, hvis en fysisk eller psykisk skade forringer dit helbred

Få hjælp til personskadeerstatning

For at få erstatning kræver det, at din skade anerkendes som en personskade. Der er er dog mange regler, du skal tage højde for – og ikke mindst faldgruber, du skal undgå – for at få anerkendt en skade. Derfor for kan du allerede tidligt i processen få brug for en advokat med speciale i erstatningssager.

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med personskadessager. Blandt kolleger i branchen er vi anerkendte specialister, ligesom vi med mere end 2000 førte retssager om personskadeerstatning er et af de advokatfirmaer, der har ført flest retssager for skadelidte.

 

Har du således brug for at få afklaret, om du har en sag – og om det kan betale sig at føre sagen – så er du velkommen til at kontakte os på +45 3367 6767 eller kh@elmer-adv.dk. Det koster dig ikke noget.

 

Vigtige råd efter personskade:

Dokumenter skaden +

  Hvis du er kommet til skade, er det vigtigt, du sikrer dig dokumentation for, at skaden er sket. Tag derfor på skadestuen eller opsøg egen læge for at blive undersøgt og få klarlagt, hvilke skader du har pådraget dig. Dine muligheder for personskadeerstatning afhænger i høj grad af, om der kan påvises en sammenhæng mellem ulykken og dine gener. Det er derfor vigtigt, du får dokumenteret din personskade hurtigst muligt. Venter du for længe, risikerer du i værste fald, at du ikke kan få personskadeerstatning. I den forbindelse er det også vigtigt at få dokumenteret, hvordan skaden skete. Beskriv derfor forløbet i detaljer, tag billeder og indsaml dokumentation fra eventuelle vidner.

Beskriv alle symptomer +

  Derudover er det vigtigt, at du fortæller om alle dine symptomer efter personskaden. Kort efter skaden fokuserer de fleste – naturligt nok – på de symptomer, der er mest smertefulde. Men det er vigtigt, du fortæller om alle symptomer. Også de ”små” symptomer. De fleste gener udvikler sig nemlig først for alvor over tid, hvorfor det er vigtigt, du fortæller om alle dine symptomer efter skaden.

Få oplysninger om skadevolder +

  Er din personskade forårsaget af en ansvarlig skadevolder, er det også vigtigt, at du får indsamlet oplysninger om skadevolderen. Rigtig mange skadelidte får ikke indsamlet oplysningerne, da det ”nok skal gå”. Men det er en fejl, og i mange tilfælde kan det få betydning for dine muligheder for personskadeerstatning.

Anmeld personskade

Det er vigtigt, du anmelder din personskade hurtigst muligt. I de fleste tilfælde skal anmeldelsen ske til en offentlig myndighed eller skadevolders forsikringsselskab.

 

Har du tegnet ulykkesforsikringer og/eller tab af erhvervsevne forsikringer, skal du også anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab.

 

Hvornår er der frist for anmeldelse af ulykke? Som udgangspunkt skal du anmelde personskaden inden for 3 år fra skadestidspunktet.

Erstatning og godtgørelse efter personskade

Hvis din skade anerkendes som en personskade, kan du have krav på godtgørelse og erstatning.

 

Du kan få erstatning, hvis din personskade betyder, at du lider et indtægtstab. Erstatningens størrelse afhænger af din indtjening før og efter skaden, og om dit indtægtstab er varigt eller midlertidigt.

 

Du kan få en godtgørelse, hvis din personskade betyder, at du lider af varige eller midlertidige gener. Generne betyder nødvendigvis ikke, at du lider et indtægtstab. Derfor vurderes en godtgørelse som en økonomisk kompensation.

Læs mere om de forskellige godtgørelses- og erstatningsposter nedenfor.

Behandlingsudgifter +

  Har du som følge af din personskade udgifter til kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog, så kan du få udgifterne dækket. Andre udgifter til behandling kan også være omfattet.

Svie og smerte +

  Du kan få svie og smerte godtgørelse, hvis du efter din personskade må sygemeldes – helt eller delvist – og du modtager en eller anden form for lægelig behandling eller må gå til genoptræning. Der er tale om en midlertidig godtgørelse, der enten ophører, når du genoptager dit arbejde i samme omfang som før skaden eller hvis der fastsættes og udbetales godtgørelse for varigt mén. Derudover kan du maksimalt få udbetalt godtgørelse svarende til en sygemelding på ca. 1 år.

Tabt arbejdsfortjeneste +

  Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du lider et midlertidigt indtægtstab som følge af din personskade. Du kan således få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du i en periode ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere. Det kan enten være, at du får udbetalt sygedagpenge for en periode, eller du mister dit arbejde som følge af skaden, men senere får et nyt eller omskoles til anden funktion/uddannelse. Vurderes det senere hen, at du lider et varigt erhvervsevnetab, så ophører dit krav på tabt arbejdsfortjeneste.

Varigt mén +

  Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis du fremover må leve med varige gener efter din personskade. Dit varige mén skal fastsættes til minimum 5 %, før du kan have krav på godtgørelse. Har du krav på godtgørelse, vil godtgørelsen udbetales efter nogle årligt fastsatte takster.

Erhvervsevnetab +

  Du kan få erhvervsevnetabserstatning, hvis du lider et varigt indtægtstab som følge af din personskade. Du kan således få erhvervsevnetabserstatning, hvis du ikke længere kan arbejde i samme omfang som tidligere og eksempelvis tilkendes fleksjob eller førtidspension. For at få erhvervsevnetabserstatning skal det konstateres, at du har et erhvervsevnetab på minimum 15 %.

Forsøgertabserstatning +

  Du kan have krav på forsørgertabserstatning for den mistede indtægt, der følger, hvis din ægtefælle/samlever dør som følge en skade. Børn kan også have ret til erstatning for mistet forsørger.

Vi gør en forskel fordi
Vi har stor forståelse for de personlige og økonomiske konsekvenser, der følger af en personskade
Vores erfaring og indsigt gør os til specialister i personskade – derfor kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest optimale løsning ud fra dine muligheder og behov.
Vi vil følge dig tæt i hele forløbet, og vi vil løbende informere dig om udviklingen i din sag.

Personskader kan opstå på mange forskellige måder her i livet, og de kan have vidt forskellige konsekvenser.

Hos Elmer Advokater har vi erfaring med at rådgive klienter inden for stort set alle erstatningsretlige områder. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at sikre:

Vi kan hjælpe dig med at opgøre og rejse dit krav over for skadevolder eller dennes forsikringsselskab. Samtidig hjælper vi dig med at opnå det bedst mulige forlig sådan, at du kan undgå retssag og opnår en hurtig afslutning.

Hvis ikke forsikringsselskabet vil anerkende et ansvar, eller hvis de ikke mener, du har krav på den erstatning, du gør gældende, kan vi også hjælpe dig med at indbringe sagen for domstolene.

 

Vi har nemlig en helt særlig erfaring med at føre retssager om personskade. Herunder principielle sager ved Højesteret, som har haft stor betydning for den enkelte, men også mange skadelidte, der efterfølgende har søgt erstatning for deres personskade.

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder. Det koster ikke noget.

Beslutter du, at vi skal hjælpe dig videre, vil vi i fællesskab aftale rammerne for vores arbejde.

 

I sager med en ansvarlig skadevolder, eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

Om os