Sager ved Ankenævnet for Forsikring

SAGER VED ANKENÆVNET FOR FORSIKRING

Hos Elmer Advokater har vi stor erfaring med sager mod forsikringsselskaber, herunder sager ved Ankenævnet for Forsikring.

Vi bistår typisk klienter med en vurdering af deres sag, korrespondance og eventuelt forhandling med forsikringsselskabet, og såfremt parterne ikke når til enighed, en klagesag ved Ankenævnet for Forsikring.

 

HVAD ER ANKENÆVNET FOR FORSIKRING?

Ankenævnet er et privat klagenævn, hvor afgørelserne træffes af repræsentanter fra forsikringsselskaber og forbrugere samt en Lands- eller Højesteretsdommer, på baggrund af indlæg fra sagens parter.

I 2016 fik ca. hver fjerde klager/forbruger noget ud af at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Der er ikke krav om advokatrepræsentation i sager ved Ankenævnet for Forsikring, og i mange tilfælde kan man som forbruger selv indbringe klagen.

 

HVORFOR BEHOV FOR ADVOKATBISTAND?

Der er dog tilfælde, hvor det kan være en god idé at få advokatbistand til sagen. En af årsagerne er, at hvis man først har tabt en sag ved ankenævnet, vil det som udgangspunkt være svært at få den ændret ved en efterfølgende retssag ved domstolene.

Dertil kommer, at det er et almindeligt forsikringsretligt princip, at det er kunden/forbrugeren, der skal sandsynliggøre sit krav mod selskabet. Ankenævnet for Forsikring træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og der er derfor ikke er mulighed for nærmere bevisførelse i form af syn og skøn, egne forklaringer eller vidneafhøringer.

Hvis sagen er af stor betydning eller værdi, bør det derfor overvejes, at få hjælp af en advokat.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

I Ankenævnssager vil vi i de fleste tilfælde kunne give en fast pris på at bistå dig i sagen både overfor et forsikringsselskab og under en eventuel ankesag.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Christian Skovgaard

Advokat

Direkte: +45 3367 6781

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev