Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Behandlingsudgifter

Du kan have krav på erstatning for helbredelsesudgifter

Hvis du på grund af din skade har udgifter til behandling, medicin, transport el.lign., så kan du have krav på erstatning for helbredelsesudgifter.

Du kan få erstatning for udgifter til rimelige og nødvendige foranstaltninger, der har til formål at søge dig helbredt, eller som står i forbindelse med din helbredelse. Du kan derfor som udgangspunkt ikke få erstatning for f.eks. udgifter til smertestillende medicin, fordi smertestillende medicin ikke er helbredende.

Som nogle af de udgifter, man typisk kan få erstattet under forudsætningerne nævnt ovenfor, kan nævnes:

Medicin

Proteser

Kiropraktor

Fysioterapi

Tandbehandling

Psykolog

Transport i forbindelse med behandling

Udgifter til alternative, ikke-anerkendte behandlingsformer kan ikke kræves dækket. Det gælder f.eks. zoneterapi og healing.

Den del af dine udgifter, der ikke falder ind under kategorien ”helbredelsesudgifter”, kan i visse tilfælde dækkes som ”andet tab”.

Andet tab” må ifølge Højesteret i almindelighed forstås således, at det omfatter udgifter, som har til formål at sikre eller forbedre skadelidtes funktionsevne. Udgifterne behøver dermed ikke at have til formål at bidrage til din helbredelse, men de skal dog have til formål at sikre eller forbedre din funktionsevne.

Som nogle af de udgifter og tab, man typisk kan få erstattet under forudsætningen nævnt ovenfor, kan nævnes:

Forlængelse af uddannelse og tab af skoleår

Hjælpemidler

Handicapvenlig indretning af bil

Hvis man har ret til at modtage tilskud eller hjælp fra det offentlige til behandling, hjælpemidler el.lign., har man pligt til at søge/tage imod dette. Det samme gælder, hvis man er medlem af f.eks. Sygeforsikringen danmark og har ret til tilskud, eller hvis man kan få betaling behandling via f.eks. en sundhedsforsikring.


Flere nyheder
Om os