Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er sygdomme eller lidelser, du pådrages som følge af dit arbejde eller de forhold, som dit arbejde foregår under

Er du blevet pådraget en erhvervssygdom?

Hvis det anerkendes, at du er pådraget en erhvervssygdom, så kan du have ret til dækning af visse behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Hos Elmer Advokater behandler vi et stort antal sager om erhvervssygdomme. Vi har en særlig erfaring med kvalificering af denne sagstype og med at få sagerne forelagt for erhvervssygdomsudvalget.

 

Har du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag.

For at været berettiget til erstatning for erhvervssygdomme skal det medicinsk dokumenteres, at sygdommen skyldes påvirkninger på arbejdet.

Når der er en klar sammenhæng mellem en bestemt sygdom og udsættelse for bestemte arbejdsmæssige påvirkninger, så optages sygdommen og påvirkningen i fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Fortegnelsen er dermed en liste over anerkendte erhvervssygdomme, der kan berettige erstatning. Der gælder to sideløbende fortegnelser:

  • En fortegnelse for sygdomme der er anmeldt før 1. januar 2005 (nye fortegnelse),
  • og en fortegnelse for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Du kan læse mere om hvilke sygdomme, der er på fortegnelsen over erhvervssygdomme på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside – fortegnelse over erhvervssygdomme.

 

I andre tilfælde – eksempelvis hvor der ikke er undersøgelser, der viser en klar sammenhæng, eller hvor den generelle viden om en sammenhæng i øvrigt er utilstrækkelig – så kan enkelttilfælde af sygdomme anerkendes efter opsamlingsreglen.

Anerkendelse efter opsamlingsreglen kræver, at sygdommen i det konkrete tilfælde med overvejende sandsynlighed må anses for arbejdsbetinget.

Årsagssammenhængen beror altså på en konkret sandsynlighedsvurdering i det enkelte tilfælde.

 

Desuden forudsætter opsamlingsreglen, at sagen forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Dette udvalg afgiver i den enkelte sag en indstilling om afvisning eller anerkendelse. Indstillingen er egentlig vejledende, men følges altid af Arbejdsskadestyrelsen.

 

Arbejdsskadestyrelsen er forpligtet til at forelægge enkeltsager for dette udvalg, medmindre der ikke er udsigt til, at udvalget vil indstille til, at sygdommen skal anerkendes.

Anmeldelse af en erhvervssygdom

Når en Erhvervssygdom skal anmeldes, er det din læge eller en speciallæge, som har pligt til at anmelde erhvervssygdommen til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal finde sted hvis lægen vurderer at der muligvis er sammenhæng mellem din sygdom og dit arbejde, eller de forhold dit arbejde foregår under.

 

I tilfælde af at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviser at anerkende din arbejdsskade, har du mulighed for at klage til Ankestyrelsen. Ligeledes har du mulighed for at klage over størrelsen på din erstatning.

 

Du kan læse mere om dette på vores side om anmeldelse af arbejdskade.

Sager om erhvervssygdomme kræver specialistviden for at blive håndteret korrekt.

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets med kompetente og erfarne arbejdsskadeadvokater. I mere end 20 år har vi bistået privatpersoner eller fagforbund og deres medlemmer med at få anerkendte deres arbejdsskade – herunder erhvervssygdomme.

 

Vi kan således hjælpe dig i alle faser af din sag og med alle typer af sygdomme.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

 

Du finder i øvrigt mere information om vores rådgivning inden for arbejdsskadeområdet på vores side om arbejdsskade.

Om os