Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Løfteskader

Løfteskader kan anerkendes som arbejdsskader og derved give ret til erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven

Mange mennesker oplever at komme til skade ved udførelse af løft på arbejdet. Der kan være tale om løft af personer eller genstande, og for begge dele gælder, at der ved udførelsen af løftet kan ske alvorlige skader, især i ryggen.

Når arbejdsskademyndighederne skal vurdere om en løfteskade kan anerkendes som en arbejdsskade, lægges vægt på, om løftesituationen har været egnet til at fremkalde den opståede skade. I denne vurdering indgår en række forhold, hvor især nedenstående kan nævnes:

 

  • Byrdens vægt, form og størrelse
  • Mulighederne for at håndtere byrden
  • Belastningsforholdene. Her lægges vægt på om løftet er foregået under akavede forhold, om der har været forhold, som har kompliceret løftet, eller om hændelsen er sket hurtigt, og forberedelsen derfor har været vanskelig

 

Såfremt Arbejdsskadestyrelsen og/eller Ankestyrelsen finder, at løftet ikke har været egnet til at medføre skaden, bliver skaden ikke anerkendt, og der tilkendes ikke erstatning. Der vil ofte være tale om en kompliceret vurdering, hvor flere forhold spiller ind.

Hos Elmer Advokater har vi behandlet et stort antal sager om løfteskader, hvor skadelidte ikke har været enig i Arbejdsskadestyrelsens eller Ankestyrelsens vurdering.

Dette har både været i forhold til spørgsmålet om anerkendelse af løfteskaden som en arbejdsskade, men også i forhold til efterfølgende udmåling af erstatning og godtgørelse, hvor arbejdsskademyndighederne eksempelvis har gjort fradrag i erstatningen under henvisning til forudbestående skader eller sygsomme.

 

I mange tilfælde er det lykkedes os at få ændret vurderingen til gavn for den skadelidte enten ved klage til Ankestyrelsen eller at anlægge sag ved domstolene og her få medhold i påstand om anerkendelse eller erstatning.

Elmer Advokater har derfor stor erfaring med sager om løfteskader, og vi kan hjælpe dig under alle faser af sagen, hvad enten der skal udarbejdes klage til Ankestyrelsen, eller der skal anlægges en retssag. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag.

Om os