Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ankenævnet for forsikring

Er du utilfreds med dit forsikringsselskabs afgørelse, så kan du klage til Ankenævnet for Forsikring

Hos Ankenævnet for Forsikring kan du klage over forsikringsselskaber

Ankenævnet for Forsikring er et klagenævn, der behandler og afgør klager fra private. Nævnet består af repræsentanter fra forsikringsselskaber og forbrugere samt en Lands- eller Højesteretsdommer.

Før du kan klage, skal du først klage over selskabets afgørelse til dit forsikringsselskab. Vælger selskabet at fastholde sin afgørelse eller undlader selskabet at besvare din henvendelse, så har du mulighed for at klage til ankenævnet.

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret.

Vi hjælper typisk klienter med en vurdering af deres sag, korrespondance og eventuelt forhandling med forsikringsselskabet, og såfremt parterne ikke når til enighed, en klagesag ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Har du spørgsmål eller brug for at drøfte dine muligheder i forbindelse med en ankenævnssag, er du derfor velkommen til at kontakte os.

Hvad kan du klage over?

Ankenævnet for Forsikring behandler ikke alle klager. For at din sag kan indbringes for ankenævnet skal den:

Vedrøre egne forsikringer
Vedrøre privatlivets forsikringsforhold
Vedrøre et konkret økonomisk mellemværende
Du kan således ikke klage over en afgørelse, der er truffet af modpartens forsikringsselskab. Du kan heller ikke klage over en afgørelse vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold.

 

Derudover skal din klage angå et spørgsmål af økonomisk betydning. Du kan derfor ikke klage over selskabets markedsføring, en af selskabets ansatte eller andre generelle forhold.

Kan jeg selv indbringe min klage for ankenævnet for forsikring?

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at du selv indbringer din klage for ankenævnet. Men er din sag af stor betydning eller værdi, så er det vores anbefaling, at du overvejer at få hjælp fra en specialiseret advokat.

 

Taber man først en sag ved ankenævnet, så viser praksis, at det som udgangspunkt er svært at få ændret afgørelsen ved en efterfølgende retssag ved domstolene. For nogle er det naturligvis nemt og bekvemt at håndtere sagen selv, men konsekvenserne ved en tabt sag kan som sagt være store.

 

Dertil kommer, at det er et almindeligt forsikringsretligt princip, at det er kunden/forbrugeren, der skal sandsynliggøre sit krav mod selskabet. Ankenævnet for Forsikring træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og der er derfor ikke er mulighed for nærmere bevisførelse i form af syn og skøn, egne forklaringer eller vidneafhøringer.

Vores rådgivning i sager ved ankenævnet for forsikring.

Hos Elmer Advokater er vi specialister i at behandle forsikringssager. Vi har stor erfaring med at føre sag mod forsikringsselskaber, herunder sager ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Vi kan bistå med vurdering af din sag, håndtere korrespondance og eventuel forhandling med selskabet, og såfremt der ikke opstår enighed indbringe sagen for ankenævnet.

Har du brug for at drøfte dine muligheder, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

 

I ankenævnssager vil vi i de fleste tilfælde kunne give en fast pris på at bistå dig i sagen – både over for forsikringsselskabet og under en eventuel ankesag.

Om os