Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Erhvervsforsikringer

Vi hjælper erhvervskunder med alle typer af forsikringssager

Læs mere om forskellige typer af erhvervsforsikring

Nedenfor kan ses en oversigt over erhvervsforsikringer.

Erhvervsforsikring +

  Mange forsikringsselskaber udbyder en ”erhvervsforsikring”, der samler flere forsikringstyper i en samlet forsikringspakke

  Erhvervsforsikringerne dækker typisk skade som følge af brand, vandskade, hærværk eller indbrud.

  Både bygninger, inventar driftsmateriel, maskiner IT-udstyr mv kan være omfattet af dækningen. Ofte med forskellige summer og vilkår.

  Den kan også inkludere en netbank dækning.

Produktansvarsforsikring +

  dækker virksomhedens erstatningsansvar for skade på person eller ting, der er forvoldt af virksomhedens produkter. Kan indeholde en tilbagekaldelsesdækning, der dækker omkostningerne ved at tilbagekalde defekte varer.

Erhvervsansvarsforsikring +

  dækker virksomhedens erstatningsansvar for skade på personer eller ting, hvis skaden sker under udøvelse af aktiviteter i forbindelse med driften af virksomheden. Desuden dækker forsikringen erstatningsansvar, som virksomheden bliver pålagt som ejer eller bruger af en bygning eller et grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

Driftstabsforsikring +

  dækker virksomhedens driftstab og meromkostninger, som følger af, at virksomhedens løsøre eller bygninger rammes af brand-, tyveri-, vandskade mm.

Cyberforsikring +

  Dækker omkostninger til genopretning og gendannelse af data i tilfælde af indbrud i IT systemer. Visse produkter dækker også erstatningskrav mod virksomheden og bøder.

Professionel ansvarsforsikring/rådgiveransvarsforsikring +

  dækker erstatningskrav, som virksomheden bliver ansvarlig for som følge af forkert eller mangelfuld rådgivning af sine kunder.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring +

  dækker det tab, som en direktør eller et bestyrelsesmedlem kan påføre virksomheden ved at begå fejl eller ved at forsømme sit arbejde.

Bil- og lastvognsforsikring +

  dækker ansvar for skader, som virksomhedens biler og lastvogne påfører andre. Hvis der er tegnet kaskoforsikring, dækker forsikringen også skader på virksomhedens egen bil eller lastvogn.

Sygedriftstabsforsikring +

  dækker virksomhedens tab af omsætning og faste udgifter i tilfælde af medarbejderes sygefravær.

Erhvervsevnetabsforsikring +

  dækker i tilfælde af, at en medarbejder mister sin erhvervsevne helt eller delvist. Hvis ansættelsesforholdet fastholdes, og hvis virksomheden fortsat betaler fuld løn, er der i visse forsikringer mulighed for, at forsikringsydelsen kan udbetales til virksomheden.

Retshjælpsforsikring +

  dækker sagsomkostninger ved visse retssager opstået i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomheden, uanset om virksomheden er sagsøger eller sagsøgt.

Om os