Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Anmeld patientskade

Har du fået en skade i forbindelse med din behandling, kan du søge erstatning

Anmeld din patientskade

Hvis du vil søge erstatning for en påført skade, du har fået i forbindelse med din behandling, så skal du anmelde din skade til Patienterstatningen.

Patienterstatningen er en offentlig myndighed, der behandler anmeldelser af patientskader. Vurderer Patienterstatningen, at du har været udsat for en erstatningsberettigende patientskade, vil du få tilkendt en erstatning.

Vi anbefaler altid, at du anmelder dit forløb til Patienterstatningen, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er påført en patientskade. For det første er det enkelt at anmelde patientskaden, og for det andet koster det ikke noget at få Patienterstatningen til at behandling din anmeldelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at Patienterstatningen kun tilkender erstatning, hvis din behandling har forårsaget en skade. Fejl – som ikke har medført en skade – er i sig selv ikke erstatningsberettigende.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget

Hvilke skader kan jeg anmelde?

Behandlingsskader

Behandlingsskader er skader eller dødsfald, som sker i forbindelse med en behandling.

Det kan også være en behandlingsskade, hvis du mener, at din sygdom kunne være opdaget/diagnosticeret på et tidligere tidspunkt. For at en sådan skade kan anerkendes, skal forsinkelsen dog have haft en betydning for dit sygdomsforløb, f.eks. ved at din sygdom er blevet forværret eller uhelbredelig.

En behandlingsskade kan også være en uundgåelig sjælden komplikation, som er mere alvorlig end det, du blev behandlet for.

Lægemiddelskader

Lægemiddelskader er skader, der opstår som følge af den medicin, du får. Al medicin har bivirkninger, og de fleste bivirkninger er som regel milde og forsvinder igen. Men får du alvorlige og sjældne bivirkninger som følge af din medicin, så kan du være berettiget erstatning.

Anmeld din patientskade ved hjælp af et anmeldelsesskema.

Skemaerne kan printes, udfyldes og sendes til Patienterstatningen, eller også kan du nemt udfylde skemaet elektronisk med dit nem-ID på Patienterstatningens hjemmeside.

 

Når du skal anmelde patientskaden, skal du udfylde en række oplysninger om din behandling samt beskrive dit forløb.

 

Vi anbefaler altid, at du beskriver dit forløb så detaljeret som muligt. Dels vil det være lettere for Patienterstatningen at behandle din anmeldelse, dels vil det begrænse yderligere arbejde for dig, mens Patienterstatningen behandler din sag.

 

BEMÆRK at du ikke behøver at vide, OM du er påført en patientskade. Det er OK, at du gør opmærksom på de elementer i dit behandlingsforløb, som du mener muligvis kan have påført dig en skade og derefter bede Patienterstatningen undersøge dette.

Når du har anmeldt en patientskade +

    Når du har anmeldt din skade til patienterstatningen, vil Patienterstatningen indhente alt lægeligt materiale, herunder også røntgen- og scanningsbilleder. Dernæst vil din sag blive forelagt en af Patienterstatningens lægekonsulenter, der vil vurdere behandlingsforløbet.

    Herefter vil Patienterstatningen træffe afgørelse i din sag og således afgøre, om du er påført en patientskade.

    Hvis din patientskade bliver anerkendt, vil Patienterstatningen herefter indhente oplysninger til brug for fastsættelsen af størrelsen af godtgørelse og erstatning, som de efterfølgende vil træffe afgørelser om.

Muligheder for klage over patienterstatningens afgørelse +

    Har du fået afslag på erstatning, eller mener du ikke, at du er tilkendt den korrekte erstatning, så har du mulighed for at klage over Patienterstatningens afgørelser.

    Ønsker du at klage, så skal du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Vi anbefaler dog altid, at du rådfører dig med en specialiseret advokat forinden, da det ikke er risikofrit at klage over Patienterstatningens afgørelse. Læs mere herom på vores side om Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hos Elmer Advokater har vi et hold af advokater med speciale i patientskadesager.

I mere end 20 har vi hjulpet patienter med at få erstatning for deres patientskade. Har du derfor spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af patientskade, en klage ved ankenævnet eller blot brug for at drøfte dine muligheder for erstatning, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget.

 

Læs også mere på siden om patientskadeerstatning, hvor vi har samlet information om patientskadesager samt vores rådgivning.

Om os