Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Erstatning efter trafikulykke

Du kan få erstatning efter en trafikulykke, hvis du kan bevise, du har pådraget dig en personskade som følge af et trafikuheld

Få hjælp til erstatning efter trafikulykke

De fleste skader sker som følge af en bilulykke, men du kan blandt andet også få erstatning, hvis din skade skyldes en motorcykelulykke, en bus- eller lastbilulykke, eller hvis du er blevet kørt ned på cykel eller mens du var gående.

Vi anbefaler dog først og fremmest, at du tænker på din helbredelse og på hurtigst muligt at få din normale hverdag til at fungere igen – det er langt det bedste i længden.

 

Desværre er fuld helbredelse ikke altid en mulighed. Mange får varige gener og funktionstab, der kan betyde længerevarende sygemelding, tab af job, eller manglende mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

 

I disse tilfælde bør du søge specialiseret hjælp for få afdækket, om du har krav på erstatning.

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningssager, herunder sager om erstatning efter trafikulykke. Du er derfor velkommen til at kontakte os og få en vurdering af dine muligheder. Det koster dig ikke noget.

Reglerne for at få erstatning efter en trafikulykke.

Der er forskellige regler for at få erstatning efter en trafikulykke. Mulighederne for erstatning er forskellig alt efter, om du har været involveret i et trafikuheld med en anden bil, om du har været fører af bilen, eller om du blot har været passager.

Objektivt ansvar

Har du været involveret i en trafikulykke med et motorkøretøj – eksempelvis en bil, lastbil, motorcykel, bus eller knallert –  gælder der objektivt ansvar. Det betyder, at du kan rette henvendelse til modpartens forsikringsselskab og kræve erstatning for de skader, du er påført. Det gælder også, selvom det er dig, der er skyld i ulykken.

Soloulykke

Har du som passager været ude for en trafikulykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var involveret (soloulykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvarsforsikring. Det gælder dog ikke, hvis du er passager og ejer af bilen.

Førerforsikring

Er du derimod fører af bilen og involveret i en soloulykke, kan du kun få erstatning, hvis din ansvarsforsikring omfatter en ”førerforsikring”.

Flugtbillist eller ikke forsikret modpart

Hvis du har været involveret i en trafikulykke med en flugtbilist eller en bilist, som ikke er forsikret, kan du få erstatning via DFIM. Det betyder, at du kan have krav på erstatning efter et trafikuheld, selvom du ikke kender registreringsnummer eller navn på modparten.

Om os