Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Voldsoffererstatning

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningssager, herunder sager om voldsoffererstatning

Bistandsadvokat for voldsoffer

Har du været udsat for vold eller trusler omfattet af straffeloven, kan du søge voldsoffererstatning via Erstatningsnævnet uden at skulle føre sag direkte mod gerningsmanden.

Føres der retssag vil retten i øvrigt også ofte udskyde erstatningsspørgsmålet til behandling i Erstatningsnævnet.

Vigtig information om erstatning efter vold.

For at få erstatning efter offererstatningsloven skal forbrydelsen være politianmeldt inden 72 timer efter, at den er begået. Er den ikke anmeldt inden 72 timer, vil Erstatningsnævnet som alt overvejende hovedregel afvise at behandle en ansøgning om erstatning. Til gengæld er det ikke en betingelse for at få erstatning, at der rent faktisk bliver gennemført en straffesag, eller at gerningsmanden bliver dømt.

 

Som voldsoffer kan man søge erstatning, uanset om man har været udsat for en straffelovsovertrædelse på sit arbejde eller under private omstændigheder. Du skal blot være opmærksom på, at Erstatningsnævnet kun behandler erstatningskrav, som ikke dækkes andetsteds fra. Hvis gerningsmandens eller arbejdsgivers eventuelle forsikringsselskab vil behandle dit erstatningskrav, vil dit krav blive et anliggende mellem forsikringsselskabet og voldsofferet.

 

Læs også: Erstatning for personskade.

Du kan få beskikket en bistandsadvokat og anden advokatbistand.

Er volden eller truslen du har været udsat for anmeldt til politiet, kan du bede politiet om at få beskikket en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vejleder og bistår voldsofferet under forløbet i straffesagen. Eksempelvis kan bistandsadvokaten bede retten om, at holde gerningsmanden ude af retslokalet, når du som voldsoffer skal vidneafhøres.

 

Får man som voldsoffer beskikket en bistandsadvokat, er det Staten, der betaler bistandsadvokatens salær. Derfor vil du som voldsoffer ikke selv have udgifter til din bistandsadvokat.

 

 

En vigtig rolle for bistandsadvokaten er også at sørge for at udarbejde din erstatningsopgørelse og fremsætte dit erstatningskrav i straffesagen. Ofte vil retten dog henvise dette spørgsmål til behandling ved Erstatningsnævnet.

 

I sagen ved Erstatningsnævnet eller mod et ansvarsforsikringsselskab vil Erstatningsnævnet eller ansvarsforsikringsselskabet som hovedregel betale advokatsalær. Det betyder, at din eventuelle egenbetaling til advokatudgifter også kan begrænses her.

Elmer Advokater er specialister i at varetage voldsofres interesser.

 

Det er vigtigt, at du får en specialistadvokat til at bistå dig tidligt i forløbet. Spørgsmålet om, hvorvidt du har et krav på voldsoffererstatning, og mod hvem det så skal rejses, er kompliceret. Elmer Advokater har mange års erfaring og ekspertise i rollen som beskikket bistandsadvokat. Vores advokater behandler løbende mange sager for voldsofre – både hvor sagen behandles af Erstatningsnævnet, og hvor voldsofrets erstatningskrav behandles ved et ansvarsforsikringsselskab. Derudover fører vi løbende retssager på vegne af voldsofre, når Erstatningsnævnets eller et ansvarsforsikringsselskabs afgørelse ikke er korrekt.

 

Har du brug for vores hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os.

Om os