fbpx

medarbejdere

Karsten Høj

Partner

Jeg har igennem mere end 30 år specialiseret mig i behandling af alle typer af sager om personskadeerstatning og forsikring. I al beskedenhed er jeg blevet en af landets mest erfarne og respekterede advokater indenfor disse områder. Jeg har stor og bred erfaring i at føre retssager, herunder 39 sager for Højesteret. De har drejet sig om alle aspekter indenfor personskadeerstatning og – forsikring. Flere af Højesteretssagerne og en række sager for landsretterne har haft betydning for den generelle praksis for udmåling af erstatning efter private skader, arbejdsskader og patientskader.

Jeg har også opbygget stor viden og erfaring med pensionsretlige sager og blandt andet ført sager mod Danica om indførelse af udbetalingsgebyrer og mod SEB Pensionsforsikring om årlig rentegaranti.

I det daglige rådgiver jeg medlemmer af flere fagforbund (Politiforbundet, Fængselsforbundet, Business Danmark, Yngre Læger, Foreningen af speciallæger m.fl.) og mange private kunder. Derudover har jeg siden etableringen af den private fond, Soldaterlegatet, for mere end 10 år siden været fast rådgiver og sparringspartner. Det samme gælder endnu længere tid tilbage med PTU, der i dag hedder UlykkesPatientForeningen.  Mine styrker er faglighed, troværdighed, integritet og stor respekt hos kunderne, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og domstolene. Gennem et sikkert og professionelt arbejde opnår jeg det for dig bedst mulige resultat i din sag.

Gennem medlemskab af blandt andet Højesteretsskranken, FEF, Danske Procedureadvokater, Øresundsadvokater, AIDA og den europæiske erstatningsforening, PEOPIL holder jeg min egen viden og mine kontakter ved lige.

Endelig har jeg igennem mange år undervist i personskadeerstatning på kurser arrangeret af DJØF, Danske Advokater, Forsikringsakademiet m.fl. og bidraget til en række juridiske artikler indenfor personskadeområdet, om Gebyrdommen (U2012.483H) i ET 2013.57 og om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid (om U2012.2292H) i ET 2013.267. I 2020 bidrag til 4. udgave af værket Proceduren om behandling af personskadesager, og senest har jeg i juni 2020 som medforfatter (sammen med Jens Møller og Michael S. Wiisbye) været med til at få udgivet den 7. udgave af Erstatningsansvarsloven med kommentarer på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Fagligt engagement
 • PTU; nu Ulykkespatientforeningen. Fast juridisk rådgiver.
 • Formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF).
 • Formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.
 • Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.
 • Medlem af Justitsministeriet følgegruppe til udvalget om retshjælp og fri proces.
Tidligere
 • Medlem af Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen)
 • Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om revision af erstatningsansvarsloven (be-tænkning nr. 1383/2000)
 • Medlem af Advokatsamfundets regel- og tilsynsudvalg.
 • Medlem af arbejdsskadeudvalg om diverse spørgsmål (betænkning nr. 1828/2006).
 • Medlem af arbejdsgruppe om modernisering af arbejdsskadesikringen.
 • Justitsministeriets arbejdsgruppe om niveauet for tortgodtgørelse til særligt seksuelt krænkede børn.
 • Medlem af Danske Advokaters bestyrelse.
Karriere
 • 2003 - nu
  Partner Elmer Advokater
 • 1992 - 2003
  Advokat og partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen
 • 1989 - 1992
  Advokatfuldmægtig hos Bang & Regnarsen
Uddannelse
 • 1997
  Møderet for Højesteret
 • 1992
  Advokat og møderet for landsretten
 • 1989
  Cand.jur., Københavns Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev