Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Partner

Karsten har igennem mere end 30 år specialiseret sig i behandling af alle typer af sager om personskade og forsikring

Stor og bred erfaring i at føre retssager, herunder 40 sager for Højesteret.

Karsten Høj har igennem mere end 30 år specialiseret sig i behandling af alle typer af sager om personskadeerstatning og forsikring. I al beskedenhed er han blevet en af landets mest erfarne og respekterede advokater indenfor disse områder. Karsten har stor og bred erfaring i at føre retssager, herunder 40 sager for Højesteret. De har drejet sig om alle aspekter indenfor personskadeerstatning og – forsikring. Flere af Højesteretssagerne og en række sager for landsretterne har haft betydning for den generelle praksis for udmåling af erstatning efter private skader, arbejdsskader og patientskader.

 

Karsten har også opbygget stor viden og erfaring med pensionsretlige sager og blandt andet ført sager om indførelse af udbetalingsgebyrer og om årlig rentegaranti.

 

I det daglige rådgiver Karsten medlemmer af flere fagforbund (Politiforbundet, Fængselsforbundet, Business Danmark, Yngre Læger, Foreningen af speciallæger m.fl.) og mange private kunder. Derudover har han siden etableringen af den private fond, Soldaterlegatet, for mere end 10 år siden været fast rådgiver og sparringspartner. Det samme gælder endnu længere tid tilbage med PTU, der i dag hedder UlykkesPatientForeningen.

Karstens styrker er høj faglighed, troværdighed, integritet og stor respekt hos klienter, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og domstolene. Gennem et sikkert og professionelt arbejde opnår han det for dig bedst mulige resultat i din sag.

 

Gennem medlemskab af blandt andet Højesteretsskranken, FEF, Danske Procedureadvokater, AIDA og den europæiske erstatningsforening, PEOPIL, holder Karsten sin egen viden og sine kontakter ved lige.

 

Endelig har han igennem mange år undervist i personskadeerstatning på kurser arrangeret af DJØF, Danske Advokater, Forsikringsakademiet m.fl. og bidraget til en række juridiske artikler indenfor personskadeområdet, om Gebyrdommen (U2012.483H) i ET 2013.57 og om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid (om U2012.2292H) i ET 2013.267. I 2020 bidrag til 4. udgave af værket Proceduren om behandling af personskadesager, og senest har Karsten i juni 2020 som medforfatter (sammen med Jens Møller og Michael S. Wiisbye) været med til at få udgivet den 7. udgave af Erstatningsansvarsloven med kommentarer på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Faligt engagement

PTU; nu Ulykkespatientforeningen. Fast juridisk rådgiver.
Formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF).
Formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.
Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.
Medlem af Justitsministeriet følgegruppe til udvalget om retshjælp og fri proces.

Tidligere

Medlem af Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen)
Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om revision af erstatningsansvarsloven (be-tænkning nr. 1383/2000)
Medlem af Advokatsamfundets regel- og tilsynsudvalg.
Medlem af arbejdsskadeudvalg om diverse spørgsmål (betænkning nr. 1828/2006).
Medlem af arbejdsgruppe om modernisering af arbejdsskadesikringen.
Justitsministeriets arbejdsgruppe om niveauet for tortgodtgørelse til særligt seksuelt krænkede børn.
Medlem af Danske Advokaters bestyrelse.

Karriere

2003 - nu
Partner Elmer Advokater
1992 - 2003
Advokat og partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen
1989 - 1992
Advokatfuldmægtig hos Bang & Regnarsen

KarriereUddannelse

1997
Møderet for Højesteret
1992
Advokat og møderet for landsretten
1989
Cand.jur., Københavns Universitet
Om os