medarbejdere

Karsten Høj

Partner

Jeg har igennem mere end 25 år specialiseret mig i behandling af alle typer af sager om personskadeerstatning, forsikring og sociale sager. I al beskedenhed er jeg blevet en af landets mest erfarne og respekterede advokater indenfor disse områder. Jeg har stor og bred erfaring i at føre retssager, herunder 25 sager for Højesteret. De har drejet sig om alle aspekter indenfor personskadeerstatning og – forsikring. Flere af Højesteretssagerne og en række sager for landsretterne har haft betydning for den generelle praksis for udmåling af erstatning efter private skader, arbejdsskader og patientskader.

Jeg har endvidere opbygget stor viden og erfaring med pensionsretlige sager og blandt andet ført sager om indførelse af udbetalingsgebyrer mod Danica og om årlig rentegaranti mod SEB Pensionsforsikring.

I det daglige rådgiver jeg medlemmer af flere fagforbund (HK, Politiforbundet, Business Danmark, Yngre Læger m.fl.) og mange private kunder. Mine styrker er faglighed, troværdighed, integritet og stor respekt hos kunderne, forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og domstolene. Gennem et sikkert og professionelt arbejde er jeg med til at opnå det for kunden bedst mulige resultat.

Gennem medlemskab af blandt andet Højesteretsskranken, FEF, Danske Procedureadvokater, Øresundsadvokater, AIDA og den europæiske erstatningsforening, PEOPIL holder jeg min egen viden og kontakter vedlige.

Endelig har jeg igennem mange år undervist i personskadeerstatning på kurser arrangeret af DJØF, Danske Advokater, Forsikringsakademiet m.fl. og bidraget til en række juridiske artikler indenfor personskadeområdet, senest om Gebyrdommen (U2012.483H) i ET 2013.57 og om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid (om U2012.2292H) i ET 2013.267.

Fagligt engagement
 • PTU; nu Ulykkespatientforeningen. Fast juridisk rådgiver.
 • Formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF).
 • Formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.
 • Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.
 • Medlem af Danske Advokaters bestyrelse.
Tidligere
 • Medlem af Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen)
 • Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om revision af erstatningsansvarsloven (be-tænkning nr. 1383/2000)
 • Medlem af Advokatsamfundets regel- og tilsynsudvalg.
 • Medlem af arbejdsskadeudvalg om diverse spørgsmål (betænkning nr. 1828/2006).
 • Medlem af arbejdsgruppe om modernisering af arbejdsskadesikringen.
 • Justitsministeriets arbejdsgruppe om niveauet for tortgodtgørelse til særligt seksuelt krænkede børn.
Karriere
 • 2003 - nu
  Partner Elmer Advokater
 • 1992 - 2003
  Advokat og partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen
 • 1989 - 1992
  Advokatfuldmægtig hos Bang & Regnarsen
Uddannelse
 • 1997
  Møderet for Højesteret
 • 1992
  Advokat og møderet for landsretten
 • 1989
  Cand.jur., Københavns Universitet
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev