medarbejdere

Tina Metzon

Sekretær

Tina har været ansat hos Elmer Advo­ka­ter siden april 2008, og hun er sekre­tær for part­nerne Gert Willer­s­lev og Peter Breum, som arbej­der med især sager inden for forsikring- og pensions­for­sik­ring samt inden for ansæt­telse og arbejds­ret.

Tina  hjæl­per til daglig med at forbe­rede mate­ri­a­ler til rets­sa­ger og møder, lige­som hun sikrer kvali­tet og korrek­tur samt bistår med over­hol­delse af dead­li­nes.

Tina Metzon

Sekretær

Direkte: +45 3367 6759

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev