medarbejdere

Tina Metzon

Sekretær

Tina har været ansat hos Elmer Advo­ka­ter siden april 2008, og hun er sekre­tær for part­ner Gert Willer­s­lev, som især arbej­der med sager inden for forsikring- og pensions­for­sik­ring.

Tina  hjæl­per til daglig med at forbe­rede mate­ri­a­ler til rets­sa­ger og møder, lige­som hun sikrer kvali­tet og korrek­tur samt bistår med over­hol­delse af dead­li­nes.

Tina Metzon

Sekretær

Direkte: +45 3367 6759

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev