Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ved kendelse af 16. januar 2006 tilkendte Tvistighedsnævnet en tidligere elev kr. 30.000,00, da nævnet fandt, at arbejdsgiveren uberettiget havde ophævet elevaftalen. Den pågældende påbegyndte elevforholdet i en detailhandelsbutik i juni 2003 med henblik på at være udlært i juni 2005. På grund af en ulykke i fritiden var han sygemeldt fra den 6. december 2003. I foråret 2004 var helbredelsesudsigterne usikre, men efter en operation i oktober 2004 var der udsigt til, at han kunne genoptage arbejdet i slutningen af februar 2005. Den 1. december 2004 ophævede arbejdsgiveren elevforholdet, idet man fandt, at forudsætningerne for indgåelsen af uddannelsesaftalen var bristet. 4 af Tvistighedsnævnets 7 medlemmer fandt ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at en væsentlig forudsætning for indgåelse af uddannelsesaftalen var bristet. Eleven blev derfor tilkendt kr. 30.000,00 i henhold til erhvervsuddannelseslovens regler. Der var også nedlagt påstand om betaling af erstatning efter funktionærlovens § 3. Dette afviste 4 af Tvistighedsnævnets 7 medlemmer med den begrundelse, at man ikke fandt, at en elev, der ikke kunne opsiges, kunne påberåbe sig funktionærlovens § 3 om erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.


Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Ulrik Jørgensen, 33676767, der på vegne HK Handel repræsenterede eleven.


Flere nyheder
Om os