Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.08.2013

Kommentarer til artikel om Højesterets dom om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid

Elmer & Partnere


For godt et år siden (12. juni 2012) afsagde Højesteret dom i en dengang meget omtalt patientskadesag. Patientskadeankenævnet havde truffet afgørelse om, at erstatningen til en ung kræftsyg kvinde skulle reduceres med 1/3, da hun ikke kunne forvente at leve i mere end 4 år. Hun var blevet uhelbredeligt syg, fordi hendes kræftsygdom blev opdaget for sent, hvorved prognosen gik fra at være god til at være meget dårlig. Både Landsretten og Højesteret nåede frem til, at der ikke i erstatningsansvarsloven eller på andet grundlag er hjemmel til at reducere hverken godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab med henvisning til en forkortet eller kort restlevetidsprognose. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen U.2012.2922H.


Patientforsikringen genoptog efterfølgende ca. 20 andre sager og har tilkendt yderligere erstatning med knapt 10 mio. kr.


Professor Bo von Eyben har skrevet en kritisk kommentar til Højesteretsdommen offentliggjort i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.391. Det er den artikel (og dommen), som de to Elmer-advokater har skrevet en længere artikel om. I artiklen kommenteres de af Bo von Eyben berørte emner punkt for punkt. Artiklen kan også læses som en gennemgang af de grundlæggende principper, der gælder for udmåling af personskadeerstatning i den nugældende erstatningsansvarslov.


Artiklen er trykt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.267.


I øvrigt bringer Politiken i dag en historie om salærfastsættelsen i samme sag. Den sætter fokus på den meget store forskel, der var i mellem, hvad Kammeradvokaten fik i salær og det salær, som advokat Karsten Høj fik tilkendt under bevillingen af fri proces.


Flere nyheder
Om os