Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.10.2005

Afhøring af embedsmand fra KL under forvaltningsretlig sag forudsatte forudgående besvarelse af skriftlige spørgsmål. Kendelse af den 26. september 2005

Elmer & Partnere

I en sag, der var anlagt af en tjenestemand mod en kommune vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det er en forvaltningsakt at forflytte en medarbejder fra en arbejdsplads til en anden, ønskede kommunen at afhøre en ledende medarbejder fra KL om forståelsen af forflyttelsesreglerne samt kommunernes og KL´s praksis vedrørende forflyttelser. Landsretten har i en kendelse af 26. september 2005 bestemt, at der forud for afhøringen skal foreligge en skriftlig besvarelse fra KL af de spørgsmål, der ønskedes nærmere oplysninger om. Landsretten tillod endvidere bevisførelsen under forudsætning af, at spørgsmålene til KL skal godkendes af tjenestemandens advokat.


Elmer & Partneres kommentarer:

Kendelsen viser, at det er af væsentlig betydning for varetagelsen af lønmodtageres interesser, at man kender indholdet af eventuelle sagkyndige vidners udtalelser, herunder udtalelser fra arbejdsgiverforeninger forud for, at afhøring gennemføres, idet det ellers ikke vil være muligt at forsvare sig imod postulater under afhøringerne.


Nærmere oplysninger om kendelsen kan fås hos advokat Peter Breum, der førte sagen for tjenestemanden.


Flere nyheder
Om os