Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.12.2006

Afskedigelse i strid med foreningsfrihedsloven

Elmer & Partnere

Afskedigelse i strid med foreningsfrihedsloven


Københavns Byret har den 8. december 2006 afsagt en dom, hvor en københavnsk tøjforretning blev dømt for overtrædelse af foreningsfrihedsloven. Sagen angik en et medlem af HK, der havde taget initiativ til at drøfte arbejdsforholdene – især arbejdstidstilrettelæggelsen – i tøjforretningen med HK. Mange af de ansatte havde været utilfredse med pludselig oparbejdet overarbejde, og uklare meldinger om, hvornår medarbejderne skulle møde på arbejde. Arbejdsgiveren blev bekendt med, at medlemmet havde tænkt sig at gå til HK med spørgsmålet, og dagen efter, at medlemmet ved et morgenmøde havde orienteret om, hvad HK havde sagt, blev hun sagt op. Under sagen gjorde arbejdsgiveren gældende, at beslutningen om at opsige medlemmet var truffet forud for, at hun gik til HK, og at opsigelsen var begrundet i utilfredshed med medlemmet. Retten lagde vægt på, at der var en snæver tidsmæssig sammenhæng mellem medlemmets henvendelse til HK og opsigelsen af hende, samt at der var fremkommet divergerende forklaringer om, hvornår arbejdsgiveren havde fået oplysning om, at medlemmet ville gå til HK. Medlemmet, der havde 14 dages anciennitet, fik tilkendt 2 måneders løn i godtgørelse i henhold til foreningsfrihedslovens § 4a. Retten lagde på den ene side vægt på medlemmets korte anciennitet, og unge alder og på den anden side, at godtgørelsen skulle overstige et rent symbolsk beløb.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os