Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.12.2018

Afvist "bagatelskade" nu anerkendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab

Kathrine Frøkjær


Ankestyrelsen afviste, at et skub i ryggen kunne medføre en rygskade – nu er skaden anerkendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab.


Sagen er et ganske godt eksempel på, at de sager som arbejdsskademyndighederne betegner som ”bagatelskader” – og afviser at anerkende, fordi påvirkningen/belastningen ikke burde medføre andet end forbigående gener – også omfatter særdeles alvorlige tilskadekomster med store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for den enkelte.


At denne skade alligevel blev anerkendt, skyldes alene, at pågældende og Uddannelsesforbundet valgte at føre sag.


 


EN SKADE I FORBINDELSE MED ET KURSUS


I 2015 var en lærer på kursus i forbindelse med sit arbejde. Under en øvelse fik hun et voldsomt skub i ryggen af en medkursist, så hun faldt og fik stærke gener i ryggen.


Tilbage i 2013 var læreren blevet opereret i anledningen af ryggener og en diskusprolaps. Hun afsluttede dog sin genoptræning i hospitalsregi i januar 2014 og havde i mere end et år frem til skubbet ingen betydelige ryggener.


Skolen anmeldte skaden i forbindelse med kurset i form af en ”forstuvning/forstrækning” i ryggen, men det viste sig efterfølgende, at der var opstået en reprolaps.


 


AES AFVISTE AT ANERKENDE SKADEN


AES afviste at anerkende tilfældet som en ulykke. Denne afvisning tiltrådte Ankestyrelsen i marts 2017 med ordene: ”Din diskusprolaps i lænden er ikke en arbejdsskade”.


Ankestyrelsen begrundede sin afgørelse med, at:


”påvirkningen af din ryg ved et skub og fald som det beskrevne ikke er så kraftigt, at belastningen lægeligt set kan have forårsaget den anmeldte diskusprolaps i din lænd. Der er tale om et skub i din ryg og ikke noget decideret slag, som efter vores vurdering vil kunne give en traumatisk opstået diskusprolaps”.  


Derudover begrundede Ankestyrelsen:


”Det er også indgået i vores vurdering, at du cirka halvandet år før hændelsen blev opereret i lænden for diskusprolaps (…) Efter tidligere prolapser er der efter lægelig viden en betydelig risiko for reprolapser. Det vil sige, at en reprolaps vil kunne opstå tilfældigt og uafhængig af ydre påvirkning.” 


 


UDARBEJDELSE AF STÆVNINGSUDKAST OG SENERE STÆVNING


På vegne af Uddannelsesforbundet udarbejdede vi dernæst et stævningsudkast, som vi sendte til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen ville dog ikke genbehandle sagen, men skrev:


”(…) at det efter en lægelig vurdering ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at hændelsen har udløst vedvarende smerter/vedvarende forværring. Det er indgået i vurderingen, at smerterne med overvejende sandsynlighed skyldes den påviste reprolaps, som ikke kan tilskrives hændelsen.


Vi udtog herefter stævning mod Ankestyrelsen, som dernæst traf en ny afgørelse i november 2017.


Her anerkendte Ankestyrelsen, at der var sket en skade ved hændelsen, idet denne var ”(…) årsag til vedvarende smerter i lænderyggen. Vi anerkender derfor forværring af (den) forudbestående diskusprolaps og reprolaps i form af vedværende smerter i lænderyggen som en arbejdsskade.”


Sagen blev derfor hjemvist til AES.


 


NY AFGØRELSE FRA AES


Læreren har flere gange forsøgt at genoptage sit arbejde på deltid efter sin skade, ligesom hun på ny blev opereret i 2017. Men efter flere sygemeldinger blev hun afskediget i 2018.


Nu har AES så truffet afgørelse om varigt mén med 10 % og (midlertidig) afgørelse om erhvervsevnetab med 75 %.


Henvendelser kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen.


 


Flere nyheder
Om os