Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.01.2019

Ankestyrelsen dømt til at anerkende fleksjob

Kathrine Frøkjær


Retten på Frederiksberg har ved dom den 14. september 2018 dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en borger er berettiget til fleksjob fra 26. august 2015.


Københavns Kommune og Ankestyrelsen havde ellers truffet afgørelse om, at han ikke opfyldte kriterierne for fleksjob. Disse afgørelser har byretten nu tilsidesat.


 


LED AF KRONISK TRÆTHEDSSYNDROM


I 2008 debuterede borgerens symptomer på det, som i 2010 blev diagnosticeret som kronisk træthedssyndrom.


Da borgeren blev syg, fik han det arrangeret med sin arbejdsgiver, at han arbejdede på nedsat tid, i det omfang hans gener tillod det, så han samtidig kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Sideløbende hermed udredte kommunen hans arbejdsevne.


I 2014 skiftede han job, som imødekom de skånehensyn han havde, mens han fortsatte med en ugentlig arbejdstid på 16 timer.


Med ønske om at forsætte i stillingen, søgte han fastholdelsesfleksjob. Dette afslog Københavns Kommune den 26. august 2015, og efter klage til Ankestyrelsen, fik han afslag på fleksjob.


Borgeren er fortsat ansat i samme job med en ugentlig arbejdstid på 16 timer.


Der er ikke siden myndighedernes afgørelser i 2015 sket yderligere udredning på trods af, at afslagene på fleksjob fra kommunen og Ankestyrelsen blev begrundet med, at der var behov herfor.


 


RETSSAGEN OG UDTALELSE FRA RETSLÆGERÅDET


På vegne af manden anlagde vi retssag mod Ankestyrelsen.


Sagen blev forelagt Retslægerådet, som ikke entydigt kunne udtale sig om diagnosen, men til gengæld udtalte: ”For meget fysisk eller psykisk stress og belastninger kan forværre en tilstand som beskrevet, men omvendt kan inaktivitet også forværre tilstanden.


Et arbejdspres på mere end de hidtidige 16 timer medførte derfor også en risiko for, at mandens tilstand blev forværret.


Han havde derfor gjort det helt rigtige, da han blev ved med at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af, at han kun fik løn for de timer, han var der, fordi han ikke var visiteret til fleksjob.


 


DOMMEN


Retten på Frederiksberg fandt, at:


Efterfølgende lægelige udtalelser understøtter, at tilstanden er kronisk, og det anføres bl.a., at der ikke findes nogen radikale behandlingsmuligheder. Uanset, at det efter Retslægerådets erklæring må lægges til grund, at diagnosen ikke er entydig, udtaler Retslægerådet, at tilstanden er varig, og at der er risiko for forværring, hvis han belastes fysisk og psykisk.


Uanset usikkerheden omkring prognosen, var borgerens arbejdsevne dokumenteret både at være varigt og væsentlig nedsat i et omfang, der berettigede ham til fleksjob.


Borgeren er nu tilkendt fleksjob med virkning fra 26. august 2015, og da han fortsat er ansat i samme stilling, har kommunen udbetalt flekslønstilskud med tilbagevirkende kraft for hele tilkendelsesperioden.


Du kan læse byrettens dom her.


 


KONTAKT

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mie Andersen, der førte sagen for borgeren.


 


Flere nyheder
Om os