Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.10.2009

Ankestyrelsen skulle anerkende, at et erhvervsevnetab på 50 procent var en følge af en anerkendt arbejdsskade

Elmer & Partnere

Tilkendegivelse fra Retten i Næstved.


Pædagogmedhjælperen P var i 2002 udsat for en tilskadekomst i form af et hovedtraume med følger, i form af dels hjernerystelse og dels nogle højresidige ansigtssmerter. Hun havde inden arbejdsskaden en venstresidig ansigtsnervelidelse. P, der også havde en del øvrige skavanker, herunder en tidligere arbejdsskade, der havde medført erhvervsevnetab på 15%, fik senere tilkendt førtidspension; væsentligst med henvisning til de svære højresidige ansigtssmerter.


Arbejdsskadestyrelsen tilkendte varigt mén med 8 % og traf i første omgang afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab svarende til 50%, men denne blev påklaget og hjemvist til Arbejdsskadestyrelsen, der herefter traf afgørelse om, at erhvervsevnetabet var mindre end 15%. Denne afgørelse blev tiltrådt af Ankestyrelsen med den begrundelse, at de højresidige ansigtssmerter med overvejende sandsynlighed ikke skyldtes arbejdsskaden.


FOA – Fag og Arbejde anlagde herefter sag mod Ankestyrelsen. Under retssagen blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet, der blandt andet udtalte, at “De komplicerede smertetilstande i ansigtet fra før traumet gør det vanskeligt, at fastslå sammenhængen mellem arbejdsskaden og de efterfølgende gener fra højre side af ansigtet. Man kan ikke udelukke, at der er en mulig sammenhæng mellem traumet og de efterfølgende gener.”


Ankestyrelsens lægekonsulent forklarede i retten, i overensstemmelse med en af ham afgiven erklæring, at det ikke vides, hvorfor de højresidige ansigtssmerter er opstået.


Under henvisning hertil, til P´s forklaring om, at hun ikke havde haft højresidige ansigtssmerter før, og at de venstresidige ansigtssmerter havde været uden ændringer over årene, samt til de lægelige erklæringer, fandt retten, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at P´s erhvervsevnetab ikke var en følge af skaden.


Retten i Næstved tilkendegav herefter skriftligt, at en dom ville give P medhold. Ankestyrelsen har efterfølgende accepteret tilkendegivelsen.


Sagen er ført af advokat Søren Kjær Jensen på vegne FOA – Fag og Arbejde for den tidligere pædagogmedhjælper.


Flere nyheder
Om os