Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.05.2016

Godtgørelse for varigt mén i en sag om lungehindekræft

Kathrine Frøkjær


En retssag mod Ankestyrelsen har sikret en tidligere ansat kontorassistent på en korn- og foderstoffabrik en godtgørelse for varigt mén på 100%, svarende til 642.000 kr. Sagen er principiel, da Retslægerådet generelt udtaler, at der ikke er nogen nedre grænse for asbestudsættelse i forhold til udvikling af lungehindekræft.


Fik konstateret lungehindekræft (mesotheliom) i 2010

Fra 1978 og frem til 1985/86 var  en mand på sit arbejde indirekte udsat for asbest. Hans arbejde indebar en del kontakt til de ansatte på fabrikken. I forbindelse hermed opholdt han sig ca. 2 timer dagligt i produktionslokalerne, hvor rørføringer isoleret med kiselgur af og til blev beskadiget f.eks. ved påkørsel med truck.


Der blev gennemsnitligt én gang om måneden skiftet og repareret rør på fabrikken, hvor afskæringen af isoleringen medførte støv, som blev fejet op men var overalt, når det først hvirvlede op. Herudover havde kontorlokalet, hvor mandens arbejdsplads var, hyppigt besøg af ansatte fra produktionen, ligesom der i kontorlokalet hang arbejdstøj fra medarbejdere i produktionen.


Afviste at anerkende lungehindekræften som en erhvervssygdom

Ankestyrelsen afviste at anerkende mandens lungehindekræft som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen lagde vægt på, at udsættelsen for asbest havde været ubetydelig, og at han ikke havde været tilstrækkelig udsat for asbest til, at dette kunne være årsagen til hans udvikling af lungehindekræft


Ankestyrelsens afgørelse blev indbragt for retten, og sagens lægelige spørgsmål blev forelagt for Retslægerådet, som bl.a. udtalte, at det ikke er muligt at definere en nedre grænse for asbestudsættelse i forhold til udvikling af lungehindekræft, at der ikke er andre kendte årsager til udvikling af lungehindekræft end indånding af asbest, og at manden havde været tilstrækkelig udsat for asbeststøv til, at udsættelsen kunne være årsagen til udviklingen af hans lungehindekræft.


Sagen blev genoptaget

Med henvisning til Retslægerådets udtalelse genoptog Ankestyrelsen sagen og anerkendte mandens lungehindekræft som en erhvervssygdom. Manden fik tilkendt godtgørelse for varigt mén, men  afventer fortsat Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab.


Kommentar

Sagen er principiel, da Retslægerådet generelt har udtalt, at der ikke er nogen nedre grænse for asbestudsættelse i forhold til udvikling af lungehindekræft, og at der ikke skal en direkte kontakt og håndtering af asbest til for at udvikle lungehindekræft.


Flere nyheder
Om os