Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.11.2012

Ansat i fleksjob berettiget til 120.000 kr. mere i løn efter 3F overenskomst

Elmer & Partnere


Retten i Svendborg har den 12. november 2012 afsagt dom i en sag, der vedrører fortolkningen af beskæftigelsesindsatslovens § 72, stk. 1, om beregning af løn i fleksjob. Retten var sat med 3 dommere.


Sagen er ført af 3F for et medlem.


Sagen omhandlede 3F ‘s medlem, som var ansat i fleksjob på et gartneri. Arbejdsgiveren var ikke overenskomstdækket, hvorefter overenskomsten på et sammenligneligt område skal gælde. 3F’s medlem havde fået løn i henhold til overenskomsten mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. 3F gjorde under sagen gældende, at 3F’s overenskomst, som gav en væsentligt højere løn end den kristelige overenskomst, skulle følges i stedet for, blandt andet for at sikre en effektiv beskyttelse af ansatte i fleksjob, og fordi 3F’s overenskomst er meget mere udbredt på området.


Arbejdsgiveren gjorde blandt andet gældende, at der kan være flere relevante overenskomster på et område, og at den kristelige overenskomst er almindelig anerkendt.


Retten i Svendborg slog fast, at arbejdsgiveren skulle efterbetale lønforskellen mellem de to overenskomster på 120.000 kr. Retten anførte blandt andet, at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at den kristelige overenskomst var aftalt i fleksjobbet. Retten lagde også vægt på, at 3F’s overenskomst er meget mere udbredt på området.


Elmer & Partnere mener, at dommen slår fast, at en ansat i fleksjob hos en ikke-overenskomstdækket arbejdsgiver skal aflønnes efter den sædvanlige og mest udbredte overenskomst på området.


Det vides pt. ikke om dommen ankes.


For oplysninger om dommen kan henvendelse ske til advokat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs.


Flere nyheder
Om os