Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.04.2005

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats tilskadekomst under teambuildingskursus

Elmer & Partnere

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats tilskadekomst under teambuildings kursus


Retten i Kalundborg har givet en kvinde ret i, at hendes arbejdsgiver var ansvarlig for hendes tilskadekomst i forbindelse med et teambuildingskursus, som arbejdsgiveren havde købt hos en selvstændig kursusarrangør. Arbejdsgiveren havde godkendt kursets indhold men havde ikke noget at gøre med den praktiske gennemførelse. Der var mødepligt, og da der var tale om holdøvelser med tidtagning og pointgivning m.v. følte deltagerne sig i vidt omfang forpligtet til at deltage i de enkelte øvelser. Skade skete da skadelidte skulle springe ned fra en ca. 2 meter høj mur på en militær forhindringsbane. Da hun ramte jorden brækkede hun anklen. Retten lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde forsømt sin pligt til at sørge for, at kurset blev gennemført forsvarligt, herunder at der blev givet den fornødne instruktion vedrørende gennemførelsen af øvelsen, og at der var sikret de ansatte mulighed for at sige fra overfor deltagelsen i de enkelte øvelser. Dommen er ikke anket.


Elmer & Partneres kommentar:

Dommen er i lighed med andre tilsvarende domme udtryk for, at arbejdsgiveren har et særdeles strengt ansvar ved ansattes medvirken i teambuildingskurser m.v. Det forhold at arbejdsgiveren har købt kurset af en selvstændig tredjemand ændrer som udgangspunkt ikke herved.


Henvendelser vedrørende dommen kan ske til adv. Brian Malmros, der førte sagen for Teknisk Landsforbund


Flere nyheder
Om os