Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.06.2006

Arbejdsgiver ansvarlig for faldulykke

Elmer & Partnere

Ved delafgørelse af 12. juni 2006 har Retten i Århus pålagt en kommunal arbejdsgiver og grundejer erstatningspligten for en faldulykke på grund af manglende glatførebekæmpelse. Ulykken indtraf ca. kl. 7 om morgenen på adgangsvejen til arbejdspladsen. Medarbejderen gled, da hun på cykel forsøgte at standse op. Retten lagde blandt andet vægt på, at der ikke var foretaget glatførebekæmpelse, og at en tilkaldeordning med henblik på at få foretaget glatførebekæmpelse ikke havde fungeret. Retten fandt derfor, at kommunen havde tilsidesat sine pligter til at sørge for forsvarlige adgangsveje.


Elmer & Partneres kommentar:

Kendelsen understreger arbejdsgiverens og grundejerens strenge ansvar for at sørge for forsvarlige adgangsveje, og at der for arbejdsgivere sandsynligvis er tale om et strengere ansvar end for almindelige grundejere.


Henvendelser vedrørende sagen kan ske til advokat Brian Malmros på 3367 6767, der førte sagen for FOA – Fag og Arbejde.


Flere nyheder
Om os