Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.10.2010

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for en arbejdstagers tilskadekomst under teambuilding arrangement, hvor han skulle passere en tovbro

Elmer & Partnere

Københavns Byret har den 7. oktober 2010 afsagt kendelse om, at en arbejdsgiver er erstatningsansvarlig for en ansats tilskadekomst, påført under et teambuilding arrangement.


Ulykken skete under udførelse af en af opgaverne, der bestod i at bygge en tovbanebro hen over en elv, som deltagerne skulle passere.


I sagen var der fremlagt fotos, som viste arbejdstagerens overgang på gangbroen. Retten lægger til grund, at han ved overgangen ”kom ud i en skråtstillet position, hvor tovene var forskudt fra hinanden på en sådan måde, at han ikke længere kunne anvende bundtovet til at gå på, og at grunden til at tovene kunne forskydes sådan var, at bundtovet var ophængt meget slapt, herunder så slapt, at det var i kontakt med elven”.


Retten lægger endvidere vægt på, at det påhviler arbejdsgiveren, i hvis interesse arrangementet blev gennemført, at sikre, at opgaven kunne udføres, uden at deltagerne kom til skade. Retten lagde herunder vægt på, at arbejdsgiver ikke havde sikret deltagerne bedst muligt, idet bundtovets kontakt med elven gjorde tovet vådt og glat at gå på. Som følge heraf fandt Retten arbejdsgiveren erstatningsansvarlig for arbejdstagerens tilskadekomst.


I sagen havde arbejdsgiver adciteret teambuildingfirmaet, der havde stået for planlægningen af tovbroøvelsen, herunder for materiale, instruktion og tilsyn med øvelsen, hvorefter retten fandt, at det endelige erstatningsansvar måtte påhvile teambuildingfirmaet.


Kommentarer:

Kendelsen viser efter vores opfattelse, at en arbejdsgiver har en meget betydelig omsorgsforpligtelse for de ansatte ved arrangementer af denne karakter, hvor arbejdstager sædvanligvis ikke har nogen forudsætninger for de prøvelser, de bliver udsat for. Bliver en arbejdstager under sådanne arrangementer påført en skade, og kan der påvises selv mindre risikomomenter, der kunne være undgået, vil dette efter omstændig-hederne være nok til, at der pålægges ansvar.


Det er ikke afklaret, om kendelsen accepteres.


Eventuelle spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, sk@elmer-adv.dk, der førte sagen for skadelidte.


Flere nyheder
Om os