Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.11.2010

Arbejdsgiver havde ingen ret til at foretage reduktion i sygemeldt funktionærs løn som følge af manglende ret til sygedagpengerefusion på grund af funktionærens forhold

Elmer & Partnere

HK fik den 1. november 2010 medhold i, at en arbejdsgiver (A) ikke kunne tilbageholde et beløb svarende til den sygedagpengerefusion A kunne have fået fra kommunen, fordi funktionæren (F) ikke havde en gyldig grund til at udeblive fra et opfølgningsmøde i kommunen.


F havde været ansat som salgskonsulent fra 23. juni 2008, men blev opsagt fra sin arbejdsplads den 30. januar 2009 med 3 måneders varsel.


Opsigelsen var sagligt begrundet i omstrukturering på grund af faldende omsætning, men F blev sygemeldt fra den 16. februar 2009 til udgangen af opsigelsesperioden den 30. april 2009.


Den 23. marts 2009 blev F indkaldt til et informationsmøde hos kommunen med en efterfølgende personlig samtale den 30. marts 2009.


Det fremgik af indkaldelsen, at retten til sygedagpenge ville bortfalde ved manglende fremmøde uden gyldig grund.


F kontaktede kommunen og oplyste, at hun var indkaldt til en jobsamtale på det pågældende tidspunkt og derfor ikke kunne deltage i mødet. Kommunen oplyste, at det ikke var en gyldig grund, og at sygedagpengene ville ophøre.


F tog til jobsamtale og fik jobbet, som hun stadig bestrider i dag.


Ved brev af 30. marts 2009 meddelte kommunen, at retten til sygedagpenge ville ophøre den 1. april 2009, fordi F ikke var mødt til samtalen med kommunen, og at jobsamtalen ikke var en gyldig grund til at udeblive.

Den afgørelse blev ikke påklaget indenfor 4-ugers fristen.


A modtog ingen sygedagpengerefusion fra kommunen for april 2009, hvorefter A reducerede F’s løn med et beløb svarende til sygedagpengebeløbet.


Det skal bemærkes, at A modtog meddelelse fra kommunen om, at sygedagpengene ville ophøre, men ikke reagerede i den anledning.


Selvom det ikke fremgår af dommen, blev der, udover det anførte, også fra HK’s side procederet på, at A selv kunne have reageret overfor kommunen, men undlod at gøre dette. Det var derfor ikke korrekt, når A anførte, at de ikke havde mulighed for at påvirke forløbet.


Rettens begrundelse og afgørelse:

Retten lagde som ubestridt til grund, at F på grund af sygdom var uarbejdsdygtig og derfor havde lovligt forfald, hvorefter hun havde krav på løn for april 2009.


Retten fandt endvidere, at A havde været uberettiget til at foretage reduktion i lønnen og at den omstændighed, at F undlod at påklage kommunens afgørelse ikke kunne føre til et andet resultat, hvorved bemærkes, at A heller ikke selv reagerede på afgørelsen, selvom man var bekendt med den.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Dommen fastslår, at en arbejdsgivers forpligtelse til at betale en funktionær løn under sygdom i henhold til funktionærlovens § 5 ikke påvirkes af arbejdsgiverens afledte mulighed for fortsat sygedagpengerefusion. Ifald funktionæren ikke medvirker overfor kommunen, har arbejdsgiveren en selvstændig forpligtelse til at reagere overfor kommunen.


Sagen er ikke anket.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs,jkf@elmer-adv.dk, som førte sagen for byretten.


Flere nyheder
Om os