Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.12.2007

Arbejdsskade - Ankestyrelsens anke af dom ikke tillagt opsættende virkning

Elmer & Partnere

Højesteret har den 4. december 2007 afvist at imødekomme Ankestyrelsens begæring om, at en anke af Østre Landsrets dom af 22. januar 2007 (omtalt på hjemmesiden d. 6.2.2007) skal tillægges opsættende virkning. Dommen, der gav skadelidte medhold i at sagen skulle genoptages, var blevet anket af Ankestyrelsen, men først efter eksekutionsfristen. Skadelidte ønskede derfor at sagen blev realitetsbehandlet i Arbejdsskadestyrelsen, således at der derved kunne træffes en afgørelse om, hvad størrelsen af menet og erhvervsevnetabet vil udgøre, såfremt skadelidte også for Højesteret får medhold i at sagen skal genoptages. En realitetsbehandling af disse spørgsmål skal ske under iagttagelse af bevisbyrdereglen i § 12, stk. 2 (tidligere lovs § 13). I selve sagen (om genoptagelse) er det derimod Ankestyrelsens opfattelse, at denne bevisbyrderegel ikke gælder. Vores opfattelse er, at bevisbyrdereglen også gælder i sager der genoptages inden 5 år fra første afgørelse. Hvad Højesteret mener om dette principielle spørgsmål kan først forventet afklaret om godt et års tid, men nu skal arbejdsskademyndighederne træffe afgørelse om størrelsen.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Kjær Jensen, der fører sagen for Dansk Socialrådgiverforening på vegne den skadelidte.


Flere nyheder
Om os