Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.03.2006

Arbejdsskademyndighedernes praksis om midertidigt erhvervsevnetab underkendt af Højesteret. Mange tusinde sager kan genoptages

Elmer & Partnere


Højesteret har i en dom af 9. februar 2006 fastslået, at en skadelidt havde krav på forhøjelse af midlertidig erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven for hele revalideringsperioden. På baggrund af en tidligere dom fra Højesteret af 10. januar 2002, hvor arbejdsskademyndighedernes praksis om fastsættelsen af erhvervsevnetab under revalidering blev tilsidesat, fik skadelidte forhøjet sin løbende erhvervsevnetabserstatning dog kun med virkning fra dommens afsigelse. Til støtte herfor henviste Ankestyrelsen til, at der havde været berettiget tvivl om lovfortolkningen og i en sådan situation skulle der kun ske forhøjelse for tiden efter dommens afsigelse. Dette synspunkt var Højesteret ikke enig i, og skadelidte fik derfor medhold i, at der også skulle ske forhøjelse for tiden før den nævnte doms afsigelse. På baggrund af dommen har Arbejdsskadestyrelsen besluttet at genoptage et stort antal sager, der afgjort i perioden 1986 – 2002. På grund af registreringsproblemer kan der dog være nogle sager, som Styrelsen ikke bliver opmærksomme på, og som skadelidte derfor selv skal anmode om at få genoptaget.


Elmer & Partneres kommentar:

Hvis man har en anerkendt arbejdsskade og har fået løbende erhvervsevnetabserstatning, kan der være grundlag for at begære sagen genoptaget særligt for skadelidte, der var relativt højtlønnede på skadestidspunktet og/eller havde et højt erhvervsevnetab. Adgangen til genoptagelse gælder ikke kun skadelidte, der var under egentlig revalidering men alle, der er tilkendt midlertidig erhvervsevnetabserstatning. Det er ikke alle, der kan forvente at få forhøjet erstatningen.


Spørgsmål vedrørende dommen m.v. kan rettes til adv. Søren Kjær Jensen eller adv. Karsten Høj på 33676767.


Flere nyheder
Om os