Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.08.2009

Besvimelse, der førte til fald mod betongulv og hovedskade, var et ulykkestilfælde

Elmer & Partnere

Ankestyrelsen har ved afgørelse af 28. juli 2009 ændret en tidligere truffet afgørelse og nu anerkendt en tilskadekomst for en lærer, der på en arbejdsrelateret tur med Oslo-båden fik et ildebefindende og faldt mod et betongulv med en alvorlig hovedskade til følge.


Både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen havde afvist at henføre tilfældet under loven, med den begrundelse, at besvimelsen og faldet ikke skyldtes “…arbejdets forhold, men [var] opstået som følge af indefrakommende forhold.”


På vegne Danmarks Lærerforening fremsendte vi udkast til stævning og anførte herunder, at det afgørende for, om skaden skulle anerkendes, ikke kunne være, om besvimelsen skyldes arbejdets forhold, men at læreren “.. grundet arbejdets forhold er kommet mere alvorligt til skade … “, og vi henviste til tidligere principafgørelser herom (SM U-4 og 5, 1993).


Ankestyrelsen genoptog sagen og anerkendte skaden som en arbejdsskade med den begrundelse, at “… selvom besvimelsen … skyldes indefrakommende forhold så er skadens følger blevet forværrede på grund af arbejdets forhold ..” og herunder, at ” skadens følger er blevet forværrede sammenlignet med, hvis du havde været hjemme og havde haft større muligheder for at afbøde følgerne ved faldet.”


Sagen er ført for Danmarks Lærerforening af advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os