Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.06.2010

Bod for overenskomstfjendtlig adfærd

Elmer & Partnere

Arbejdsretten har den 4. juni 2010 afgjort, at en efterskole skal betale 50.000 kr. i bod til Lærernes Centralorganisation for overenskomstfjendtlig adfærd.


Den overenskomstfjendtlige handling bestod i, at skolen blandede sig i valget af tillidsrepræsentant på et tidspunkt, hvor den valgte tillidsrepræsentant stod til afskedigelse, og hvor spørgsmålet om berettigelsen heraf var under behandling med Personalestyrelsen. Tidspunktet for valget af en ny tillidsrepræsentant blev af skolen – og mod lærernes protest – fremrykket til at skulle finde sted samme dag som forhandlingen i Personalestyrelsen fandt sted. Arbejdsretten lagde blandt andet til grund, at fremrykkelsen af valghandlingen skete for at påvirke udfaldet af denne forhandling og muligvis havde indflydelse på, at den hidtidige tillidsrepræsentant blev afskediget.


Arbejdsretten fastslog indledningsvis i afgørelsen, at det er almindelig arbejdsretlig praksis, at det er de ansatte selv, der forestår valghandlingen, uanset at ledelsen kan have en interesse i at få det afviklet på et passende tidspunkt.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for Lærernes Centralorganisation. Henvendelse kan ske til pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os