Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.05.2013

Dansk Sygeplejeråd vinder sag over sygehus: Erstatningsansvar for indretning af operationsstue

Elmer & Partnere


Baggrunden for sagen:

Retten i Nykøbing Falster har givet Dansk Sygeplejeråd medhold i, at et sygehus var erstatningsansvarlig for den hjernerystelse en sygeplejerske pådrog sig under en operation.


Sygeplejersken kom til skade, da han slog hovedet mod en videomonitor på en operationsstue, hvor han var i færd med at klargøre en patient til en operation.


Operationsstuen var blevet ombygget et par år før ulykken, med blandt andet det formål at undgå ledninger på gulvet. Operationsstuen blev derfor indrettet med lofthængt udstyr.


Loftshøjden på stuen var imidlertid ikke tilstrækkelig til, at udstyret kunne hænge i en højde, så der ikke var risiko for at støde hovedet ind i udstyret.


I forsøget på at løse et problem – ledninger på gulvet – opstod et andet problem – fare for at slå hovedet mod det lofthængte udstyr.


Monitoren sad på en bevægelig arm og der var ikke fastlagt retningslinjer fra sygehusets side om, hvordan det lofthængte udstyr skulle placeres, når det ikke var i brug, hvilket var tilfældet, da sygeplejersken slog hovedet mod skærmen.


Dommen:

Sygehuset gjorde under sagen gældende, at der var tale om en standardmæssig indretning af en operationsstue og at placeringen af monitoren var nødvendig.


Endvidere gjorde sygehuset gældende, at sygeplejersken var en erfaren medarbejder og bekendt med monitorens placering.


Retten afviste denne argumentation og pålagde sygehuset et erstatningsansvar under henvisning til arbejdsmiljølovens regler om indretning, tilsyn og instruktion af de ansatte.


Kommentar:

Dommens resultat afspejler efter vores opfattelse den skærpede pligt som arbejdsgiveren er underlagt, når det gælder indretning og tilrettelæggelse af arbejdet på en arbejdsplads som en operationsstue, hvor mange mennesker skal arbejde sammen under forhold, der er særdeles krævende og med en opgave som kræver fuld koncentration.


I den situation bør arbejdsgiveren ved såvel indretningen af arbejdspladsen, som ved tilsynet og instruktionen af medarbejderne, være særligt opmærksom på at de ansatte ikke tillige skal koncentrere sig om f.eks. risikoen for at støde hovedet ind i udstyr.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen eller advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen, der førte sagen på vegne af Dansk Sygeplejeråd.


Flere nyheder
Om os