Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.06.2009

Deltidsansatte medregnes i samme omfang som fuldtidsansatte ved opgørelse af antal ansatte i datterselskaber i forbindelse med valg til koncernbestyrelser

Elmer & Partnere

Deltidsansatte medregnes i samme omfang som fuldtidsansatte ved opgørelse af antal ansatte i datterselskaber i forbindelse med valg til koncernbestyrelser.


I henhold til selskabslovgivningen har medarbejdere i datterselskaber ret til at deltage i valget af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i moderselskabets bestyrelse.


Valget af bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet foretages af et valgmandskollegium bestående af to valgmænd fra hvert datterselskab.


Valgmændene udstyres med et antal stemmer svarende til “antallet af medarbejdere” i det enkelte datterselskab.


I den koncern, den konkrete sag handlede om, var der navnlig et datterselskab, der beskæftigede et stort antal deltidsansatte medarbejdere.


Valgudvalget, der står for afvikling af valget, ønskede, at valgmændene fra det pågældende datterselskab ikke skulle have stemmer fastsat i forhold til det samlede antal medarbejdere.


På baggrund af bl.a. et svar fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne man dog ikke forholdsmæssigt reducere stemmetallene i forhold til det arbejdede timetal.


Valgudvalget besluttede derfor, at man kun medtalte de medarbejdere, der rent fysisk var på arbejde den dag, valget blev udskrevet, hvilket betød, at en stor del af de deltidsansatte medarbejdere ikke blev talt med.


Denne opgørelsesmetode fandt Københavns Byret var i orden.


I en dom fra Østre Landsret af 18. februar 2009 blev det imidlertid fastslået, at en naturlig sproglig forståelse af loven førte til, at samtlige personer, der i henhold til de relevante arbejdsretlige regler er fastansat i selskabet, skal medregnes, og ikke kun de personer, der faktisk mødte på arbejde den dag valget blev udskrevet.


På den baggrund fastslog Østre Landsret, at det afholdte valg af medarbejderrepræsentanter var ugyldigt med den følge, at de valgte medarbejderrepræsentanter ikke var lovlige bestyrelsesmedlemmer, og at der skulle afholdes nyvalg.


Koncernen søgte Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, hvilket nu er afslået.


Sagen blev ført af HK for et medlem, som var valgmand for det selskab, der blev tilkendt for få stemmer, og som tillige formentlig selv ville være blevet valgt til koncernbestyrelsen, såfremt man havde valgt den korrekte opgørelsesmetode.


Nærmere oplysninger om sagen kan fås hos advokat Ulrik Jørgensen, Elmer & Partnere, tlf.nr. 33 67 67 67 67, som repræsenterede HK under sagen.


Flere nyheder
Om os