Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.11.2013

Dom – Ankestyrelsen kunne ikke fradrage i erhvervsevnetabserstatning

Elmer & Partnere


Retten på Frederiksberg har ved dom af 13. november 2013 tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse, hvorefter der skulle ske fradrag i erhvervsevnetabserstatning for en pædagog med henvisning til, at hun havde konkurrerende gener i nakken.


Pædagogen havde været udsat for en arbejdsulykke, hvor hun beskadigede ryg og nakke. Hun havde efterfølgende en del sygefravær og blev senere visiteret til fleksjob. Ankestyrelsen traf afgørelse om, at en del af den samlede erhvervsevneforringelse skyldtes forudbestående nakkegener, som pædagogen havde haft nogen tid forud for skaden, og som indgik som en del af de samlede nakke-/ryggener. Det samlede erhvervsevnetab blev vurderet til at udgøre 50%, men Ankestyrelsen fandt således, at 1/3 heraf skyldtes konkurrerende årsager.


Retten på Frederiksberg var ikke enig med Ankestyrelsen og lagde blandt andet vægt på, at hun i perioden op til arbejdsskaden ikke havde haft noget større sygefravær, og at hun endvidere nogen tid før arbejdsskaden var blevet forfremmet til souschef, og at der ikke var holdepunkter for at antage, at hendes forudbestående nakkegener ville udvikle sig på en måde, der på et senere tidspunkt ville påvirke hendes erhvervsevne.


På den baggrund fandt Retten, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort med overvejende sandsynlighed, at nogen væsentlig del af det samlede erhvervsevnetab ville være opstået uafhængigt af arbejdsskaden. Det vides dog endnu ikke, om Ankestyrelsen anker dommen.


Sagen er ført på vegne FOA – Fag og Arbejde som mandatar for pædagogen ved Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os