Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
17.01.2014

Dom fra Arbejdsretten vedrørende forårets konflikt


Elmer & Partnere

Arbejdsretten har afsagt dom i en sag vedrørende KL’s varsling af lockout af medlemmer af Danmarks Lærerforening i foråret 2013.


Arbejdsretten har nu afgjort, at KL’s konfliktvarsel den 28. februar 2013 også omfattede lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter konfliktens ikrafttræden den 1. april 2013.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Peter Breum på telefon 33 676767.


Brødtekst

Dommen er afsagt den 16. januar 2014 (AR2013.0305), og vedrørte et spørgsmål om, hvorvidt KL’s konfliktvarsel den 28. februar 2013 også omfattede lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter konfliktens ikrafttræden den 1. april 2013. Sagen vedrørte derudover også et spørgsmål om, hvorvidt KL’s vejledning af kommunerne om, at lærere, der meldte sig ind i Danmarks Lærerforening efter konfliktens ikrafttræden, ikke blev omfattet af konflikten, var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd og bodspådragende.


Arbejdsretten har nu afgjort, at konfliktvarslet også omfattede overenskomstansatte lærere, der senere meldte sig ind i organisationer tilsluttet LC, herunder Danmarks Lærerforening.


Arbejdsretten lagde blandt andet vægt på, at nogle nærmere specificerede grupper var undtaget fra varslet, og at det efter ordlyden af varslet, var mest nærliggende at forstå varslet således, at det også omfattede lærere, der senere meldte sig ind i Danmarks Lærerforening – i fuld overensstemmelse med fast arbejdsretspraksis siden 1912.


KL blev frifundet for påstanden om organisationsfjendtlig adfærd, under henvisning til, at nok var KL’s vejledning forkert, men det antoges ikke at have været KL’s hensigt, at påvirke lærernes incitament til at melde sig ind i LC’s organisationer, herunder Danmarks Lærerforening


 


Flere nyheder
Om os