Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.01.2011

Dom om erhvervsevnetabserstatning for seksuel chikane - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Retten i Glostrup har ved dom af 14. januar 2011 pålagt Ankestyrelsen at tilkende erhvervsevnetabserstatning til en kvindelig HK’er, der, efter at have været udsat for seksuel chikane fra sin chef og var blevet sygemeldt fra sit job, forgæves søgte at arbejde efterfølgende i 2 andre jobs.


Kvinden havde tilbage i slut-80´erne fået anerkendt en rygskade som en arbejdsskade og var efter denne rygskade blevet tilkendt mellemste førtidspension; ligesom hun i 1991 var blevet tilkendt erhvervsevnetabserstatning svarende til 65 % i anledning af denne rygskade. Efter nogle år uden arbejde begyndte hun midt i 90´erne at arbejde på nedsat tid – 10 timer hos en tandlæge. Da denne stilling ophørte, fordi tandlægen ønskede hjælp i form af arbejde på fuld tid – og kvinden ikke magtede dette – fik hun umiddelbart herefter et nyt job på nedsat tid i en årrække, og da dette job, grundet konkurs, efter yderligere nogle år måtte ophøre, fik hun et tredje job med arbejde op til 16 timer ugentligt.


Det var i dette tredje job, hun efter nogle års ansættelse blev udsat for seksuel chikane.


Hun blev umiddelbart sygemeldt og ophørte med ansættelsen, og efter nogen tid fik hun efter forhandling tilkendt en godtgørelse for tort. I mellemtiden havde hun forsøgt at arbejde et nyt sted, men måtte efter nogle måneder opgive, fordi hun nu havde store problemer med fysisk kontakt og fysisk nærvær, især når personer var bagved hende. Hun var meget sårbar overfor selv ubevidste fysiske berøringer, ligesom det var meget vanskeligt for hende at fortælle om disse problemer. Efter nogle måneders fravær fra arbejdsmarkedet forsøgte hun sig på ny med en deltidsstilling – men måtte efter nogle måneder ligeledes opgive dette.


Chikanen var blevet anerkendt som arbejdsskade; havde medført méngodtgørelse svarende til 15 %, begrundet i øget vagtsomhed, irritabilitet, søvnbesvær, og at hun var mindre social og mindre initiativrig. Arbejdsskadestyrelsen tilkendte hende erhvervsevnetabserstatning svarende til 75 % på grundlag af en årsløn svarende til de 16 timers arbejde. Afgørelsen om erhvervsevnetab blev imidlertid ændret af Ankestyrelsen ved afgørelse af 29. januar 2010 til at være under 15 %, og dermed ingen erstatning, med den begrundelse, at skaden ikke forhindrede hende i at kunne arbejde som før.


Herefter anlagde HK på vegne kvinden retssag.


Retten i Glostrup gav kvinden ret i blandt andet, at Ankestyrelsens afgørelse syntes at være baseret på generelle forhold og uden særlig hensyntagen til hendes konkrete forhold, og at man ikke havde taget initiativ til arbejdsprøvning, såfremt man måtte betvivle værdien af forløbet af de to forgæves forsøg på tilbagevenden, og konkluderede herefter at kvinden havde lidt et betydeligt erhvervsevnetab.


Da Ankestyrelsen ikke – modsat Arbejdsskadestyrelsen – havde forholdt sig til størrelsen af det påviste (samlede) erhvervsevnetab, blev sagen hjemvist.


Det vides endnu ikke, om dommen ankes.


Sagen er ført af Søren Kjær Jensen for HK som mandatar for kvinden.


Flere nyheder
Om os