Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.03.2019

Ekspertbistand sikrede Anders et godt resultat i arbejdsskadesag

Kathrine Frøkjær


Sådan skriver Politiforbundet om en sag, vi har ført på vegne af et af forbundets medlemmer.


Sagen handler om en politimand, der i 2012 kom til skade på arbejdet, da han snublede på en trappe og fik et vrid i ryggen.


Han fik efterfølgende konstante smerter og anmeldte derfor skaden til AES, der dog afviste sagen. Det samme gjorde Ankestyrelsen.


Vi udtog herefter stævning mod Ankestyrelsen, som derefter genoptog sagen og anerkendte skaden.


I første omgang blev han dernæst af AES tilkendt 5 % varigt mén, men efter anke af denne afgørelse forhøjede Ankestyrelsen méngraden til 8 %.


Flere nyheder
Om os