Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.06.2016

Elmer Advokater på Folkemødet

Kathrine Frøkjær


Folkemødet på Bornholm 2016 er overstået. Det var første gang, at Elmer Advokater deltog, men bestemt ikke sidste. Weekenden bød på mange gode og konstruktive debatter, og vi har derfor valgt at lave en kort oversigt over, hvad der blev debatteret.
”Hvem hjælper syge og invalide, nu det offentlige ikke gør?”


Vi er meget tilfredse med afholdelsen af vores event. De mange fremmødte bidrog til en god debat, og ikke mindst var de forskellige parter, som vi havde inviteret, med til at kvalificere debatten.


Alle var enige om problemets realitet. Og væsentligt kan det pointeres, at det er vigtigt at få skabt et økonomisk fundament for de borgere, som skal have afklaret deres arbejdsevne. Det bidrager kun negativt til en mulig udvikling og afklaring af deres arbejdsevne, hvis den enkelte udsættes for økonomisk stress ved at stå uden ydelse under afklaring.
Politiforbundet vs. Resultatstyring i den offentlige sektor


Karsten Høj var inviteret til at fungere som retsformand, da Politiforbundet stævnede resultatstyringen i den offentlige sektor med særligt fokus på Dansk Politi.


Flere vidner blev ført for retten og udlagde deres vidneudsagn – heri blandt Peter Skaarup – og sammen med formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt, og direktør i CEPOS Martin Aagerup afsagde Karsten følgende dom:  1. alle rigide måltal kendes for fremtiden ugyldige.

  2. effektmålet for Dansk Politi skal være maksimal sikkerhed og tryghed for alle borgere

  3. alle måltal, der ikke ubetinget understøtter målet om størst mulig sikkerhed og tryghed, må ikke anvendes.

  4. ledelsen (Rigspolitiet) pålægges at fjerne alle måltal, der ikke understøtter punkt 1-3.
”Duel om digitalisering”


Vi deltog yderligere i debat om ”Duel om digitalisering”. En del af debatten omhandlede retten til privatliv versus myndighedernes behov for kontrol, når der udbetales ydelser fra det offentlige.


Denne del af debatten var særligt interessant, for hvor går grænsen? Og vil stadig mere kontrol og overvågning styrke eller måske snarere underminere vores tillidskultur?


Perspektiverne på øget digitalisering stiller mange spørgsmål, men væsentligt er også at debattere, hvordan man sikrer, at der bevares en gensidig tillid mellem borgerne og myndighederne.
“Så påtag jer dog det ansvar!”


I lyset af den såkaldte ”Slagelse-sag” deltog Nikolaj Nielsen med blandt andre Pernille Skipper i debat om børns ret til godtgørelse efter myndighedssvigt.


Her var både det 3-årige forældelseskrav og det absolutte forældelseskrav til debat. Ligesom oprettelsen af et nyt nævn til håndhævelse af disse typer af sager blev debatteret.
Hvordan sikres et sundt arbejdsmiljø?


Ved flere lejligheder har vi også deltaget i debatter om sikring af et sundt arbejdsmiljø.


Her har vi blandt andet deltaget i debatter om drab på bosteder, stress, angst og depression på arbejdspladsen. Disse debatter kredsede blandet andet om farligheden ved at gå på arbejde, især i fysisk og psykisk belastende jobs, og om vi holder til fremtidens arbejdsmarked, hvor vi skal arbejde, til vi er over 70 år.


Efter vores opfattelse er den væsentligste pointe, at det er arbejdsgiverne, der er ansvarlige for at sikre et sundt arbejdsmiljø og minimere risikoen for arbejdsskader. Dette sikres gennem et ressourcestærkt Arbejdstilsyn, som i de sidste år desværre har været udsat for markante besparelser.
Retssikkerhed for enhver pris?


Under ledelse af Clement Kjærsgård deltog Karsten Høj yderligere i debat om Retssikkerheden i Danmark. Med øvrig deltagelse af blandt andre skatteminister Karsten Lauritzen og direktør hos Folketingets Ombudsmand, Jonas Bering Liisberg, blev det væsentligt pointeret:  • At retssikkerheden i Danmark er høj. Den kan dog forbedres.

  • At fokus skal tilbage på faglighed og kvalificerede afgørelser i første hug. Sådan undgås klager og langsommelig behandling.

  • At ressourcer sparet ved digitalisering ikke nødvendigvis øger kvaliteten. Digitalisering skal lette den praktiske behandling og hjælpe oplysning af sagen.


Flere nyheder
Om os