Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde om bevisbyrden i arbejdsskadesager

Højesteret har inden for de seneste 1½ år afsagt en række domme om arbejdsskademyndighedernes anvendelse af bevisbyrdereglen i arbejdsskadesikringsloven (nugældende § 12, stk. 2, tidligere § 13). I et flertal af sagerne er Ankestyrelsen blevet dømt til at anerkende, at deres afgørelser har været forkerte, og konklusionen på afgørelserne er, at arbejdsskademyndighederne i en hel del sager anvender bevisbyrdereglen for restriktivt i forhold til de arbejdsskadede.

Elmer & Partnere inviterer til gå-hjem-møde om emnet

Onsdag 28. april kl. 16.00

hvor advokaterne Karsten Høj og Søren Kjær Jensen vil gennemgå den seneste retspraksis og give bud på, hvordan dommene kan anvendes i argumentationen over for både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

Gå-hjem-mødet afholdes i vores lokaler, St. Kongensgade 23, Baghuset. Det faglige indlæg vil vare ca. 1 time med mulighed for diskussion, og efterfølgende vil der være lidt let at spise og drikke.

Tilmelding bedes venligst ske til Tina Metzon, tm@elmer-adv.dk, senest 26. april.