fbpx

Elmer og Partnere sikrer med principiel dom om erhvervsevnetab genoptagelse og efterbetaling til i hvert fald 50–75 andre arbejdsskadede

Østre Lands­ret har ved dom af 24. april 2015 dømt Arbejds­ska­desty­rel­sen til at aner­kende, at arbejds­ska­desik­rings­lo­vens særre­gel — § 17 a — om fast­sæt­telse af midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til perso­ner, der er visi­te­ret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat i et fleksjob, også skal gælde, selvom man ikke modta­ger ledig­hed­sy­delse, men i stedet særlig ydelse eller kontanthjælp.

Arbejds­ska­desty­rel­sen vurde­rer, at dommen får betyd­ning for 50–75 andre sager.

Sagen blev ført for FOA — Fag og Arbejde ved advo­kat Birgitte Filten­borg, bf@elmer-adv.dk.

Birgitte Filtenborg

Advokat