fbpx

Elmer og Partnere sikrer med principiel dom om erhvervsevnetab genoptagelse og efterbetaling til i hvert fald 50-75 andre arbejdsskadede

Østre Landsret har ved dom af 24. april 2015 dømt Arbejdsskadestyrelsen til at anerkende, at arbejdsskadesikringslovens særregel – § 17 a – om fastsættelse af midlertidig erhvervsevnetabserstatning til personer, der er visiteret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat i et fleksjob, også skal gælde, selvom man ikke modtager ledighedsydelse, men i stedet særlig ydelse eller kontanthjælp.

Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at dommen får betydning for 50-75 andre sager.

Sagen blev ført for FOA – Fag og Arbejde ved advokat Birgitte Filtenborg, bf@elmer-adv.dk.