Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.02.2013

Elmer & Partnere behandler også forsikringsretlige sager

Elmer & Partnere

Artikel om “gebyrdommen”

I Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1/2013 er Karsten Høj medforfatter til en kommentar til den såkaldte “gebyrdom”, som Højesteret afsagde i november måned 2011. Sagerne anlagt for 4 kunder i Danica Pension blev behandlet med Forbrugerrådet i ryggen. De angik det for så vidt simple spørgsmål, om Danica havde ret til at indføre og forhøje gebyrer på et meget stort antal forsikringer (mange hundrede tusinde), fordi de mente, at disse forsikringer ikke bidrog nok til at dække de udgifter, der var og er forbundet med administrationen af forsikringerne. Gebyrer nedsatte den bonus kunderne ellers ville have fået. Højesteret fandt ikke grundlag for at gebyrerne var ugyldige, da de var fastsat i henhold til de indgåede aftaler, og fordi Finanstilsynet ikke havde haft indsigelse mod disse.Forsikringssager

Vi behandler i et stigende omfang ikke kun ansættelses- og erstatningsretlige sager men også forsikringssager. Det gælder både sager om forståelsen af indgåelse forsikringsaftaler, og når skaden er sket, om der er dækning for skaden. Det kan gælde både privattegnede personforsikringer og pensionsforsikringsordninger via ens arbejde eller i henhold til kollektive aftaler på arbejdsmarkedet. Der opstår bl.a. sager, når man skifter selskab og mange gange kan det konstateres, at rådgivningen ikke have været den bedste.Tab af erhvervsevne slår hårdt, når forsikringen ikke dækker

Der har igennem de senere år været et større og større antal sager, der handler om, at et pensionsforsikringsselskab ikke finder det dokumenteret, at en kundes erhvervsevne er nedsat så meget, at der er ret til dækning og præmiefritagelse. Det har ofte meget stor betydning for de berørtes økonomiske situation og mange må “gå fra hus og hjem”, når indtægterne pludselig falder dramatisk uden at forsikringen yder dækning som aftalt. Det er langstrakte men meget vigtige sager, der typisk først skal via Ankenævnet for Forsikring og dernæst til domstolene. Det kræver forståelse for og erfaring med ikke blot forsikringsbetingelserne, men også med både lægelig og økonomiske forhold.


Hvis du har brug for rådgivning indenfor dette område, er du velkommen til at kontakte enten advokat Gert Willerslev gw@elmer-adv.dk eller advokat Karsten Høj kh@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os