Elmer & Partnere får pris som det førende personskadefirma i 2013

Global Law Experts er en guide til ledende advo­ka­ter og advo­kat­kon­to­rer på verdens­plan. De anbe­fa­ler alene et kontor eller en advo­kat inden for hvert speci­a­li­st­om­råde i det enkelte land. Alle advo­ka­ter og advo­kat­kon­to­rer, der anbe­fa­les til Global Law Experts, under­sø­ges grun­digt, inden de præsen­te­res for nomi­ne­rings­ko­mitéen med henblik på ende­lig udvælgelse.

Global Law Experts har i 2013 tilkendt Elmer & Part­nere prisen som Danmarks førende advo­kat­kon­tor inden­for personskadeerstatning.

Læs omta­len på www.globallawexperts.com.