Elmer & Partnere støtter igen i år kampagnen ”knæk cancer”

Elmer & Part­nere støt­ter igen i år kampag­nen ”knæk cancer”, der har til formål at samle penge ind til en endnu bedre indsats mod kræft.

Vi møder i vores arbejde med patientska­der de store og desværre en gang imel­lem døde­lige konse­kven­ser, det kan have, hvis kræft ikke opda­ges i tide eller behand­lin­gen ikke er opti­mal. Disse sager viser, at der er mulig­hed for at gøre det bedre, men det kræver ny viden og de nødven­dige ressourcer.