Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.07.2019

Er der retlig interesse i en domsafsigelse, når begge parter er enige om, at Ankestyrelsen har givet skadelidte fuldt medhold i sin påstand?

Kathrine Frøkjær


Dét er spørgsmålet, som Højesteret nu skal forholde sig til.


I første omgang fandt byretten, at skadelidte havde en retlig interesse i at få dom i sagen. En dom var af betydning for hans retsstilling, og så var hans sag stadig under administrativ behandling med mulighed for genbehandling.


Landsretten fandt derimod, at en dom i sagen ikke havde betydning for hans arbejdsskadesag, hvorfor der ikke var nogen retsuvished, der kunne begrunde en retlig interesse.


Nu skal Højesteret så tage stilling til, hvor de processuelle grænser går – hvilket vi er ret stolte over.


Flere nyheder
Om os